– INFORMACJA O WYMIANIE WODOMIERZY!

Wójt Gminy Strzelce uprzejmie informuje, że od 02.10.2023 r. na terenie Gminy Strzelce prowadzone będą prace związane z wymianą istniejących hydrantów oraz wodomierzy mechanicznych na ultradźwiękowe.
O terminach wymiany wodomierzy w kolejnych sołectwach będziemy starali się Państwa informować za pośrednictwem strony www.strzelcegmina.eu oraz komunikatami umieszczanymi na tablicach informacyjnych sołectw.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie dostępu do istniejących wodomierzy, celem ich wymiany na nowe.

Back to top