– Informacja SUSZA 2023!

Wójt Gminy Strzelce, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Łódzkiego z dnia 17.07.2023r. dotyczącą uruchomienia możliwości szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez gminne komisje, informuje poszkodowanych rolników o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w uprawach.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy na terenie gminy Strzelce w 2023 roku mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu Gminy od dnia 24.07.2023r. do dnia 31.07.2023 r.

Druki wniosków można pobrać poniżej lub są one również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy Strzelce w godzinach 7:00 – 15:00.

Proszę pamiętać, aby we wniosku wpisać wszystkie uprawy, które zgłaszaliście Państwo do ARiMR. Załącznikiem składanym do Urzędu Gminy jest kopia wniosku o przyznanie płatności na 2023 r. wysłanego do ARiMR.

Do czasu przeprowadzenia przez komisję lustracji na miejscu wystąpienia szkód nie może być dokonana likwidacja ani zbiór uprawy.

Ponadto informuję, że w przypadku chęci uzyskania protokołu/kalkulacji z oszacowania szkód producent rolny nadal zobowiązany jest do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymagany profil zaufany, podpis kwalifikowany itp.). Aplikacja dostępna pod linkiem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Komisje z oszacowania szkód będą sporządzać jedynie raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Do uzyskania pomocy suszowej nie jest konieczne złożenie wniosku o szacowanie do Urzędu Gminy, natomiast konieczne jest złożenie wniosku przez aplikację.

Oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.

Poniżej podaję link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla terenu Gminy Strzelce w zależności od kategorii gleby:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1002102/

 W załączeniu – wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami

 

Back to top