– Infrastruktura sołecka na Plus, Sołectwo na Plus.

Program ” Sołectwo na plus”, ” Infrastruktura sołecka na plus” przeznaczony jest głównie dla tych sołectw, w których brakuje lokalu przeznaczonego na organizowanie zebrań sołeckich czy wydarzeń integrujących mieszkańców.

Zachęcamy do obserwowania strony internetowej Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl/rolnictwo

Zgłoszenia do naboru będzie mógł złożyć każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu swojego sołectwa.

List Marszałka Województwa Łódzkiego

 

Back to top