– Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje mieszkańców o zaplanowanej przez Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii akcji ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach od 21 września do 01 października 2022 r.
Szczepionka zrzucana będzie z samolotów oraz wykładana ręcznie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo – plastikowy wypełniony płynem.
ZALECENIA:
prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki
przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast dokładnie umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
W okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień proszę wszystkich mieszkańców o dostosowanie się powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

EPSON MFP image
Back to top