– Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2024 pn. „Zwiększenie potencjału ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego” oraz powołania Komisji konkursowej.

Zachęcamy jednostki OSP z terenu gminy Strzelce do składania wniosków w konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu bezpieczeństwa publicznego w 2024 roku

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: bezpieczeństwo publiczne

Najważniejsze informacje o konkursie:

wnioski składa się w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty

suma środków do rozdysponowania w konkursie – 3 000 000,00 zł
maksymalna kwota dofinansowania zadania 20 000,00 zł (jeśli dotyczy)
do kiedy trwa nabór ofert – do 24 stycznia 2024 do godziny 16.00
kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu – 29 lutego 2024 r.
od kiedy można realizować zadania – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 15 marca 2024 r. i nie może skończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.

Szczegóły konkursowe znajdują się w załączonym ogłoszeniu:

Treść ogłoszenia konkursu

Wzór oferty

 

Back to top