– Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” ogłasza nabór na składanie wniosków w zakresie:

  1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Termin składania wniosków: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r.

Limit dostępnych środków: 1 363 303,16 zł / 340 825,79 euro

2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie)

Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków: od dnia 28.02.2022 r. do dnia 29.03.2022 r.

Limit dostępnych środków: 1 159 536,04 zł / 289 884,01 eur

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenie Rozwoju gmin „CENTRUM” ul. Wojska Polskiego 10a w Kutnie.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

-wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja,
-wzór biznesplanu,
– kryteria wyboru operacji przez LGD,
-lista dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
-wzór umowy o przyznanie pomocy
-wzór wniosku o płatność oraz instrukcję

znajdą Państwo pod adresem:
www.srgc.pl

Back to top