– Nowoczesna pracownia komputerowa w naszej szkole.

Dobrze funkcjonująca pracownia komputerowa to niezwykle istotny element każdej placówki oświatowej, niezależnie od wieku czy też  poziomu zaawansowania technologicznego jej uczniów.

Dzięki projektowi ,,Komputerowy zawrót głowy” w Szkole Podstawowej imienia Szarych  Szeregów w Strzelcach oddana została do użytku nowoczesna  pracownia komputerowa, w której cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK z całą pewnością w znaczący sposób przyczynią się do wzrostu kompetencji cyfrowych uczniów.

Stworzenie tak fantastycznego i o wysokim standardzie miejsca będzie miało ogromny wpływ na sposób prowadzenia zajęć, podczas których każdy będzie miał zapewnione własne stanowisko pracy. Wszystko to w rezultacie przełoży się na podniesienie kompetencji kluczowych oraz cyfrowych umiejętności uczniów, co było priorytetowym celem całego projektu.

Otwarcie nowej pracowni to niebywały sukces i doskonała inwestycja w przyszłość dzieci i młodzieży.

Back to top