Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr. 60

Prezentujemy Państwu pismo, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wystosowała do Urzędu Gminy Strzelce w odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej Nr. 60

Back to top