– Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach  informuje, że rozpoczął kwalifikację osób/rodzin do pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się ośrodka pomocy społecznej w godzinach pracy urzędu gminy (poniedziałek-piątek godz. 7.00-15.00)

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 2.056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590 zł dla osoby w rodzinie.

Back to top