Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Przypominamy o trwającej kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Strzelce informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz.U.2022.poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosimy wszystkich mieszkańców, do zgłaszania się w najszybszym możliwym terminie do Urzędu Gminy, pokój nr. 11. w godzinach pracy Urzędu pon.-pt. od 7:00 do 15:00 celem okazania:

  1. Zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2. Dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Back to top