Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Przypomnienie o obowiązku zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. 

Wypełniony formularz „Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków” należy:

  • złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie lub
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25 , 99-300 Kutno lub
  • przesłać drogą e-mail na adres:sekretariat@piw.kutno.pl  

załączniki:

zgłoszenie utrzymywania drobiu

Back to top