– Rozporządzenie 2023/594 w związku z ASF środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń.

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotował materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje o nowym akcie prawnym – ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Reguluje ono kwestie bioasekuracji w stadach trzody chlewnej, zasady przemieszczeń świń, materiału biologicznego, mięsa, produktów mięsnych, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz środki kontroli związane z afrykańskim pomorem świń. W/w rozporządzenie, jak również materiały edukacyjne dotyczące jego treści zamieszczono poniżej, w dokumentach do pobrania. Rozporządzenie 2023/594 wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2023 r. i zastępuje dotychczas stosowane rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych, w Głównym Inspektoracie Weterynarii przygotował materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

Pliki do pobrania:

asfbioasekuracja_przemieszczenia_rozpue2023594_materialy_dla_rolnikow

Back to top