– Ryzyko pojawienia się ASF – apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Back to top