– VI Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa troski rozwiewa – Strzelce 2022”

18 czerwca 2022 roku odbył się VI Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa troski rozwiewa – Strzelce 2022”, a jego głównym założeniem było stworzenie wykonawcom możliwości konfrontacji twórczości ludowej oraz wymiana doświadczeń i integracja środowisk artystycznych.
Patronat nad imprezą objął Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce, a głównym jego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach z zespołami śpiewaczymi „Klonowianki” i „Strzelce”, Urząd Gminy Strzelce i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach.
Tradycyjnie już miejscem Przeglądu była jak zawsze gościnna sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym, przegląd poprowadził Andrzej Kurczewski z Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, a na scenie wspaniale zaprezentowały się zespoły – „Małgorzaki”, „Krzyżanówek”, „Leszczynianki”, „Rustowianki”, Niezapominajki”, „Szewcowianki”, „Śleszynianki”, „Melodia”, „Kaszewianki”, „Siemienice”, Wesołe Pleckowianki”, „Żeroniczanki”, „Strzelce”, „Klonowianki”, Kapela „Witaszewiacy”, kapela „Odnowa Folk”, kapela „Po Kopie”oraz soliści – Stanisław Bagrowski, Halina Stępniak, Tadeusz Sobczyk, Krzysztof Czarnecki oraz Nina Kramarenko.
VI Przegląd Pieśni Ludowej swą obecnością zaszczycili m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego Marek Ciąpała, Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce Teresa Sobczyk, Honorowy Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach Marian Adamusiak oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Strzelcach Grzegorz Pasiewicz, a na wszystkich wspaniałych artystów czekały okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Back to top