– ” Wnosisz opłaty – i muzyka gra! Grajmy razem!”.

Szanowni Państwo,
Z.A.W. STOART jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, zrzeszającą artystów wykonawców. Od blisko 30 lat wspieramy rozwój polskiej sceny muzycznej, dbamy o interesy artystów oraz zwalczamy nadużycia praw autorskich, i praw pokrewnych.

Z.A.W. STOART w ramach misji, rozpoczęła akcję edukacyjną, pt.: „Wnosisz opłaty – i muzyka gra! Grajmy razem!”
Zgodnie ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, każdy przedsiębiorca, korzystający z muzyki w ramach swojej działalności gospodarczej, jest zobligowany do zawarcia umowy gwarantującej legalność odtwarzanej muzyki. Z.A.W. STOART, jako organizacja zbiorowego zarządzania, jest zobowiązany do kontroli legalności odtwarzania utworów muzycznych i słowno- muzycznych, u przedsiębiorców korzystających z muzyki (np. restauracje, kina, kluby).

Zgodnie z ustawą o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, STOART zawiera umowy z artystami i zbiorowo zarządza przysługującymi im prawami. STOART jest m.in. zobowiązany do kontroli działalności pod kątem legalności publicznie odtwarzanej muzyki. Aktualnie prowadzona kampania ma na celu budowanie świadomości przedsiębiorców o ich obowiązkach ustawowych oraz edukację artystów w zakresie przysługujących im praw. Więcej o naszej organizacji możecie dowiedzieć się Państwo ze strony: www.stoart.org.pl.

Źródło: Związek Artystów Wykonawców STOART

Back to top