Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Wycieczka – śladami historii…

Około 50-osobowa grupa młodzieży wzięła udział w autokarowej wycieczce historycznej do Kutna, Sochaczewa i Łowicza. W grupie tej znalazło się także 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach wraz z opiekunem. Wycieczka odbyła się przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strzelcach.

W wycieczce udział wzięli także uczniowie ze Szkół Podstawowych w Żeronicach i Pleckiej Dąbrowie w gminie Bedlno oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Żychlinie.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, po czym pojechali do Skierniewic, Tam w programie znalazło się zwiedzanie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą,  ruiny Zamku Książąt Mazowieckich oraz lekcja muzealna, zakończona grą terenową w Muzeum Kolejki Wąskotorowej.

Organizatorem wycieczki było Stowarzyszenie Trzy  Wieże, a współorganizatorami: Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach i Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie. Wycieczka została zorganizowana w ramach projektu „Bohaterowie z sąsiedztwa”, ze środków finansowych pozyskanych z Mikrograntów Województwa Łódzkiego. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu jest Marek Drabik.

W planach są kolejne tego typu wycieczki historyczne, min. do  Nieborowa i Arkadii, Krośniewic, Płocka i Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu.

Back to top