Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców Gminy Strzelce na rok 2023.

Informujemy, że sprzedaż węgla w Gminie Strzelce w roku 2023 będzie realizowana na dotychczas obowiązujących zasadach, uwzględniając 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐞ń𝐬𝐭𝐰𝐨 𝐳𝐚𝐤𝐮𝐩𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐲, 𝐤𝐭ó𝐫𝐞 𝐳ł𝐨ż𝐲ł𝐲 𝐣𝐮ż 𝐰𝐧𝐢𝐨𝐬𝐞𝐤 𝐧𝐚 𝐨𝐤𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐨 𝟑𝟏 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐥𝐞𝐜𝐳 𝐧𝐢𝐞 𝐮𝐝𝐚ł𝐨 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐢𝐦 𝐭𝐞𝐠𝐨 𝐳𝐚𝐤𝐮𝐩𝐮 𝐳𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐳 𝐮𝐰𝐚𝐠𝐢 𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐚𝐤 𝐰ę𝐠𝐥𝐚 𝐳 𝐤𝐨𝐩𝐚𝐥𝐧𝐢.
Przypominamy, że każde gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023. Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.
Cena węgla wynosi 2000 zł za tonę (niezależnie od rodzaju) i obejmuje transport do mieszkańców, natomiast nie obejmuje workowania.
WNIOSKI SKŁADAJĄ TYLKO TE OSOBY, KTÓRE DO TEJ PORY JESZCZE GO NIE SKŁADAŁY.
Osoby, które w 2022 roku wnioskowały o zakup węgla w dwóch turach,
tzn. 2 x po 1,5 tony, NIE MUSZĄ powtórnie składać takiego wniosku.
𝐖𝐧𝐢𝐨𝐬𝐤𝐢 𝐨 𝐳𝐚𝐤𝐮𝐩 𝐰ę𝐠𝐥𝐚 𝐦𝐨ż𝐧𝐚 𝐬𝐤ł𝐚𝐝𝐚ć 𝐝𝐨 31.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐫.
W przypadku posiadania węgla na składowisku wyznaczonym przez Gminę, pracownik Urzędu Gminy w Strzelcach zadzwoni do wnioskodawców, aby dokonali wpłaty za węgiel w kasie Urzędu Gminy Strzelce w wyznaczonym dniu.
Telefony w sprawie zapłaty i odbioru węgla będą wykonywane wg. kolejności przekazanych do Urzędu wniosków.
Do zakupu węgla od gminy uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego (konieczne jest, aby wnioskodawcą o zakup węgla była ta sama osoba z gospodarstwa domowego, która otrzymała dodatek węglowy).
  2. dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków,
  3. nie nabyły jeszcze węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, (w podaną cenę nie wlicza się kosztów transportu) co potwierdzą złożonym oświadczeniem pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Back to top