– ZASIŁEK RODZINNY 2022/2023

Okres świadczeniowy od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2022 r.

Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2022 r. najpóźniej do 30 listopada 2022 r.
Informacje dla składających wniosek o świadczenia rodzinne
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Przykładowe wzory wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach (pokój nr.3). Można go złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia lub w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach ul. Leśna 1, pokój nr. 3 w godz. 7.00 – 15.00, tel. 24 356 66 13, adres e-mail estera.lewandowska@gminastrzelce.eu

Back to top