GOK-wydarzenia

IV Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa”

10  czerwca 2018 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym odbył się   IV Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa” – Strzelce 2018. Organizatorem czwartej  edycji tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nią objął Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek.

Przegląd otworzył Wójt Gminy Strzelce, który wspólnie z Wicestarostą Powiatu Kutnowskiego Zdzisławem Trawczyńskim i  Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, wręczał zespołom i solistom dyplomy i okolicznościowe statuetki.

Na scenie zaprezentowało się 14 zespołów: „Leszczynianki” z Ośrodka Kultury gminy Kutno, „Siemienice”, „Tęcza”, „Młogoszyn” i „Rustowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   w Krzyżanowie, „Łanięckie Słowiki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach, „Finezja” z Kutna, „Szewcowianki”, i „Wesołe Pleckowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, „Dąbrowickie Nutki” z Dąbrowickiego Centrum Kultury, „Oktawa” ze Świetlicy Środowiskowej Ostrowy Cukrownia, Chór „Młodzi Duchem” z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji  w Krośniewicach oraz zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, reprezentanci folkloru gminy Strzelce.

Na scenie zaprezentowali się także soliści: Mieczysław Cichocki, Krzysztof Czarnecki, Krystyna Kowalska, Tadeusz Kafarski, Tadeusz Sobczyk, Tadeusz Trzaskalski, Bernadetta Kacprowicz  i Tadeusz Magdziarz.

Na zakończenie uczestników imprezy do tańca porwała kapela ludowa z Kutna, a trwający cztery godziny przegląd poprowadził Andrzej Kurczewski.

Dzień Dziecka w Strzelcach-2018

4 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Strzelcach odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka, której wiodącym hasłem była promocja zdrowego stylu życia, a jej głównymi organizatorami był urząd gminy, szkoła podstawowa, ośrodek kultury i biblioteka.

Na scenie swe umiejętności artystyczne zaprezentowali przedszkolacy oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i ośrodka kultury.

Dużą popularnością cieszyły się kąciki malowania twarzy, strefa LEGO, szczudlarze, zjeżdżalnia, euro bungiee, hopser słonik, gry i zabawy, rozgrywki sportowe, prezentacja samochodu ratowniczo-gaśniczego z OSP w Przyzorzu oraz napoje   i gorący posiłek dla wszystkich uczestników uroczystości.

Zespoły ludowe na występach

Zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” uczestniczyły w Jarmarku Folkloru Polski Centralnej, który odbył się 20 maja 2018 roku w Krzyżanowie.. Festiwal folklorystyczny miał formę przeglądu, a jego głównym celem była popularyzacja oraz ochrona dziedzictwa kultury ludowej Polski Centralnej.

Nasze grupy śpiewacze zaprezentowały się także podczas „Pikniku wśród róż”,   którego organizatorem był Kutnowski Dom Kultury

IV PRZEGLĄD PIEŚNI LUDOWEJ

Folklorystyczna promocja

Na zaproszenie Przedszkola „Calineczka” do Kutna przybył zespół śpiewaczy „Strzelce”,  który zaprezentował maluchom ciekawy repertuar pieśni ludowych. Również zespół śpiewaczy „Klonowianki” był gościem Przedszkola Integracyjnego „Jarzębinka”, a głównym celem tego spotkania była promocja folkloru i przybliżenie tradycji kultury ludowej.

Grupa „Klonowianki” swym występem artystycznym uświetniła także Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Miejsko-Powiatowe w Kutnie.

Zespoły śpiewacze „Strzelce” (kier. Ewa Karbowska) i „Klonowianki” (kier. Tadeusz Sobczyk)       w ostatnim czasie zaprezentowały się także na II Biesiadzie z Kulturą w Żychlińskim Domu Kultury oraz na VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bedlnie.

Wycieczki dla dzieci

Podczas ferii zimowych, w dniu 8 i 9 lutego 2018 roku, dzieci i młodzież z terenu gminy Strzelce wzięły udział w wycieczkach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną  w Strzelcach.

W trakcie tych zimowych eskapad najmłodsi obejrzeli film „Paddington 2” i „Gnomy rozrabiają”    w kinie Helios w Płocku oraz skorzystali z licznych atrakcji rekreacyjnych w Centrum Zabaw „Happy Park” w Stróżewce.

Folklor gminy Strzelce w Żychlinie

25 listopada 2017 roku, zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” wzięły udział w IV Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniora, którego organizatorem był Żychliński Dom Kultury. Głównym celem Przeglądu było zaprezentowanie dorobku zespołów artystycznych, duetów i solistów oraz integracja środowiska seniorskiego.

Śpiewacy ludowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach wspaniale zaprezentowali się wśród wielu zespołów i solistów biorących udział w tej imprezie, a ich brawurowo wykonany repertuar został nagrodzony gromkimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

 

 

Z wizytą u kutnowskich diabetyków

 

Na zaproszenie  Zarządu Koła Miejsko-Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków   w Kutnie, 17 października 2017 roku,  zawitały grupy śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, reprezentanci kultury ludowej gminy Strzelce.

Zespoły swym występem artystycznym uświetniły spotkanie kutnowskich diabetyków, a licznie zebrani goście mogli usłyszeć wiele przyśpiewek i pieśni ludowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2017”

Ponad pięciuset wykonawców z całej Polski wzięło udział w XII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej  „Kozienice 2017”, który odbył się 28 września w Kozienickim Domu Kultury. Głównym organizatorem tej imprezy było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej – Sekcja Artystyczna Klub Seniora „Relaks”, przy współudziale Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

Nadrzędnym celem Przeglądu było umożliwienie publicznej prezentacji umiejętności wokalnych      i muzycznych osób 50+ oraz integracja zespołów śpiewających piosenkę biesiadną, ludową  i Klubów Seniora z terenu całego kraju.

Wśród seniorów udanie zaprezentowały się zespoły śpiewacze: „Strzelce” i „Klonowianki”,       które po raz kolejny promowały kulturalny wizerunek swojej gminy i powiatu kutnowskiego.

Dożynki Wiejskie w Długołęce

W sobotę, 26 sierpnia 2017 roku, odbyły się Dożynki Wiejskie w Długołęce, które tradycyjnie rozpoczął barwny korowód dożynkowy. W orszaku dożynkowym, prowadzonym przez siewcę i żeńców uczestniczyli starostowie dożynek, poczet sztandarowy miejscowej OSP, zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, kapela „Witaszewiacy”, leśnicy oraz mieszkańcy sołectwa. Na końcu korowodu jechał sprzęt rolniczy, zarówno ten funkcjonujący w dawnych czasach, jak i ten nowoczesny.

Podczas Mszy św. w intencji rolników, którą celebrował o. Paulin z Oporowa, podziękowano za tegoroczne zbiory.

Zaszczytna rola starostów Dożynek Wiejskich przypadła w udziale Pani Irminie Wojtasiak i Panu Arkadiuszowi Ciszewskiemu z Długołęki, którzy przekazali chleb z tegorocznego ziarna miejscowemu sołtysowi, Pani Elżbiecie Fabianowskiej.                                                                                                      Na dożynkach nie zabrakło zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, Wicestarosta Powiatu Kutnowskiego – Zdzisław Trawczyński oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP    w Strzelcach – Marian Adamusiak.

Na dalszą część dożynkowych atrakcji zaprosiła prowadząca uroczystość Pani Ewa Karbowska – Radna Gminy Strzelce, reprezentantka wsi Długołęka    i współorganizatorka tego pięknego święta.

Organizatorzy zadbali tego dnia o różne atrakcje dla mieszkańców i gości.  W części artystycznej zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Strzelce”  i „Klonowianki”, kapela „Witaszewiacy” z Góry św. Małgorzaty oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

Na smakoszy czekała wspaniała grochówka, stół wiejski, kiełbaski z grilla oraz pyszne potrawy regionalne  przygotowane przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Długołęce, a całość imprezy zakończyła wspólna zabawa z DJ.

Dożynki w Strzelcach

Dożynki to piękne rolnicze święto wpisane w tradycję naszego regionu, która jest wiecznie żywa i miejmy nadzieję, że długo jeszcze będzie pielęgnowana.

Zgodnie z miejscowym zwyczajem obchody Święta Plonów STRZELCE 2017 rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji rolników w Kościele św. Trójcy w Strzelcach, podczas której ksiądz prałat Stanisław Pisarek, wspólnie z księdzem Piotrem Piekarskim, poświęcił chleb dożynkowy i piękne wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu Gminnej Spółdzielni w Strzelcach.       W barwnym korowodzie dożynkowym  uczestniczyli starostowie dożynek, władze gminne, delegacje poszczególnych sołectw oraz prowadzące część obrzędową zespoły śpiewacze „Strzelce”i „Klonowianki”.

Zaszczytna rola starostów Dożynek Gminnych przypadła w udziale Pani Annie Czajka z Siemianowa i Panu Mariuszowi Wróblewskiemu z Długołęki, którzy przekazali chleb z tegorocznego ziarna Wójtowi Gminy Tadeuszowi Kaczmarkowi.

W programie uroczystości nie zabrakło wystąpienia gospodarza gminy i zaproszonych gości, którzy dziękowali rolnikom za ich trud włożony w pracę na roli.

Organizatorzy dożynek zadbali o ciekawy program artystyczny, w którym zaprezentowali się: zespół „Zanoza” i „Thrill” oraz grupy disco-polo „Cosmo”    i „Pudzian Band”.

Dodatkowymi atrakcjami strzeleckiego święta były regionalne smakołyki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich w Rejmontowie i Niedrzewiu Pierwszym oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Muchnowie.

Swoje oferty przedstawili: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach o/Kutno, Firma Kosmetyczna „Avon” w Kutnie, Powiatowe Koło Pszczelarzy w Kutnie,Centrum Kształcenia Edukator w Kutnie, Sekcja Artystyczna Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej reprezentowana przez Urszulę  Jędrzejczyk i Elżbietę Sarnecką. Najmłodsi mogli korzystać z wielu atrakcji, na smakoszy czekała wspaniała grochówka, a całość imprezy zakończyła dyskoteka z DJ.

Mieszkańcy gminy Strzelce po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wspaniale zorganizować, że są bardzo gościnni, że potrafią równie ciężko pracować,  jak i radośnie się bawić.

Jubileusz zespołu śpiewaczego „Klonowianki”

W dniu 12 sierpnia 2017 roku, w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym, odbyła się doniosła uroczystość z okazji Jubileuszu 10- lecia zespołu śpiewaczego „Klonowianki”.

Była to okazja do wspomnień, gratulacji i podziękowań za nieoceniony wkład w upowszechnianie tradycji ludowej i regionalnej.

Swoje uznanie i wdzięczność dla Jubilatów wyrazili licznie przybyli na uroczystość goście, wśród których byli m.in.: Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, Sekretarz Urzędu Gminy – Ewa Zielak, zespół śpiewaczy „Strzelce”, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Wójt Gminy pogratulował członkom zespołu dotychczasowych osiągnięć, składając jednocześnie uznanie za godne reprezentowanie regionu.

Po przybliżeniu historii zespołu i występie Jubilatów, nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i okazjonalnych upominków.

Obecny skład grupy tworzą:

– Sobczyk Tadeusz – kierownik zespołu

– Gontarek Jadwiga

– Janecka Czesława

– Lenartowska Eugenia

– Maćczak Maria

– Maćczak Ryszard

– Marszałek Czesława

– Miszewska Jadwiga

– Sobczyk Jadwiga

– Solarska Alicja

– Solarski Andrzej

– Świerczyńska Jadwiga

Opiekunem muzycznym i instruktorem zespołu jest Władysław Jasiński.

Składamy Szanownym Jubilatom serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za działania na rzecz rozwoju kultury, propagowania tradycji regionu oraz Amatorskiego Ruchu Artystycznego, a także promowania gminy Strzelce.

Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne lata były również owocne, jak te dotychczasowe, aby Wasz zespół i motywacja nadal trwały i umacniały się przez kolejne Jubileusze.

Letnie eskapady

Gminny Ośrodek Kultury wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczna w Strzelcach zorganizował na początku sierpnia dwie atrakcyjne jednodniowe wycieczki, których uczestnikami byli najmłodsi mieszkańcy gminy.

Pierwszym etapem letniej eskapady był pobyt w Centrum Tańca i Zabawy „TWISTER” w Łodzi, gdzie na dzieci czekał kolorowy tor przeszkód, dmuchany zamek i park linowy.

Ostatnim przystankiem wycieczki była wizyta w urokliwej wiosce indiańskiej „TATANKA”  w Solcy Małej, gdzie można zobaczyć indiańską ziemiankę i namioty – tipi, a także ciekawą kolekcję indiańskiego rękodzieła. Dodatkowymi atrakcjami dla naszych milusińskich był tor przeszkód, strzelanie z łuku, rzuty włócznią do celu, rzuty na bizonie rogi oraz nauka pieśni   i tańców indiańskich.

Strzelce” na Pikniku Rodzinnym

Zespół śpiewaczy „Strzelce” wystąpił w części artystycznej  Pikniku Rodzinnego w Domu Pomocy Społecznej w Kutnie, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Grupa zaprezentowała wiele piosenek i przyśpiewek ludowych, które zostały nagrodzone brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

IX Festyn „Na ludowo w mieście róż”

Program IX Festynu „Na ludowo w mieście róż” obejmował m.in. występy folklorystyczne zespołów tanecznych, śpiewaczych i kapel, konkursy na potrawy regionalne, kiermasze rękodzieła i warsztaty rzemiosła artystycznego, a głównymi jego organizatorami był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Wśród wielu wykonawców nie zabrakło także przedstawicieli kulturalnej wizytówki naszej gminy – zespołów śpiewaczych „Strzelce” i „Klonowianki”, których występy spotkały się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.

Podczas tej wspaniałej imprezy ciekawe propozycje kulinarne przedstawiło prężnie działające pod przewodnictwem Pani Aldony Gryglak Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Muchnowie, które przygotowało pyszne ciasta, gołąbki oraz pierogi z malinami, truskawkami i serem.

III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa”

18 czerwca 2017 roku w gościnnej sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowcu Starym odbył się III Przegląd Pieśni Ludowej „Kto śpiewa, troski rozwiewa – Strzelce 2017. Organizatorem trzeciej już edycji tej imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach, a patronat nad nią objął Wójt Gminy Strzelce, Tadeusz Kaczmarek.

Przegląd otworzyła Ewa Zielak – Sekretarz Gminy Strzelce, która wspólnie z Wicestarostą Powiatu Kutnowskiego Zdzisławem Trawczyńskim wręczała zespołom dyplomy i okolicznościowe statuetki.

Na scenie zaprezentowało się 17 zespołów: „Leszczynianki” z Ośrodka Kultury gminy Kutno, „Siemienice”, „Kaszewianki”, „Młogoszyn”, „Krzyzanówek” i „Rustowianki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, „Łanięckie Słowiki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach, „Finezja” z Kutna, „Żeroniczanki”, „Wojszycanki”, i „Wesołe Pleckowianki’ z Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie, „Dąbrowickie Nutki” z Dąbrowickiego Centrum Kultury, „Oktawa” ze Świetlicy Środowiskowej Ostrowy Cukrownia, Chór „Młodzi Duchem” z Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, zespół wokalny „Relaks” z Kozienic (woj. mazowieckie) ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, reprezentanci folkloru gminy Strzelce.

Wszystkich uczestników imprezy do tańca porwał występ kapeli „Witaszewiacy” z Góry św. Małgorzaty oraz brawurowo wykonane piosenki przez zespół wokalny „Relaks”, a głównym celem Przeglądu była prezentacja folkloru i tradycji ludowej oraz integracja środowisk artystycznych.

« 1 z 2 »

Dzień Dziecka w Strzelcach

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Strzelcach były pełne atrakcji oraz dobrej zabawy.

Podczas kilkugodzinnej imprezy, promującej zdrowy styl życia, dzieci zaprezentowały swoje liczne talenty artystyczne, wielką popularnością cieszyło się profesjonalne malowanie buziek, balonikowe show, pokaz baniek mydlanych przez szczudlarza, zabawy i konkursy z clownem, zjeżdżalnia i eurobungie oraz rozgrywki sportowe. Dodatkowymi atrakcjami była prezentacja samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN z OSP w Klonowcu Starym oraz smaczne kiełbaski i napoje.

Jak co roku organizatorzy: urząd gminy, placówki oświatowe, ośrodek kultury oraz biblioteka zadbali o to, aby w tym dniu nie zabrakło atrakcji i uśmiechów goszczących na wszystkich twarzach. Był to dzień pełen niespodzianek, a dobry humor dopisywał każdemu.

Folklorystyczne występy

Zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki” wzięły udział  w     I Biesiadzie z Kulturą, której organizatorem był Żychliński Dom Kultury. Głównymi założeniami i celami Przeglądu było pielęgnowanie tradycji biesiadnych i ludowych oraz integracja środowiska seniorów.

Grupy z naszej gminy: „Strzelce” (kier. Ewa Karbowska) i „Klonowianki” (kier. Tadeusz Sobczyk), działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, wspaniale zaprezentowały się na żychlińskiej scenie, a ich repertuar spotkał się z gorącym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.

Nasza folklorystyczna reprezentacja w ostatnim czasie swymi artystycznymi występami uświetniła także „Dzień wędkarza”, zorganizowany przez Koło PZW Metalurg Kutno oraz zebranie sprawozdawcze Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Miejsko-Powiatowego w Kutnie.

Feryjna eskapada

Dzieci z terenu gminy Strzelce podczas ferii zimowych miały możliwość skorzystania       z przygotowanych  z myślą o nich wyjazdach do Łodzi, których organizatorami był Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach.

Program feryjnych eskapad obejmował wizytę w Cinema City, gdzie najmłodsi obejrzeli film „Sing” oraz „Ostatni smok świata”. Następnym etapem wycieczek była „ścianka wspinaczkowa”   w Stratosferze, a wyjazdy zakończyła wizyta w sali zabaw „Figloraj”.

Uśmiechy na twarzach dzieci świadczyły, że program wycieczek spełnił oczekiwania wszystkich uczestników wyjazdu.

 

ORLIK 2016

Kolejna edycja rozgrywek piłkarskich dobiegła końca, a jej koordynatorami był Paweł Kacprzak   i Janusz Karbowski, animatorzy strzeleckiego „ORLIKA”.

Organizatorami tych sportowych zmagań był urząd gminy, placówki oświatowe oraz ośrodek kultury, a uczestniczące drużyny otrzymały medale i okazałe puchary ufundowane przez Wójta Gminy Strzelce Tadeusza Kaczmarka.

Zespół „Strzelce” z wizytą w Kutnie

Zespół śpiewaczy „Strzelce” wystąpił w części artystycznej spotkania noworocznego , które odbyło się 21 stycznia 2017 roku w Domu Opieki Społecznej w Kutnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

Grupa działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach zaśpiewała najpiękniejsze kolędy i piosenki ludowe, które zostały gorąco przyjęte przez licznie zebranych pensjonariuszy DPS-u.

Uroczystość w Długołęce

W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2017 roku w sali OSP w Długołęce odbyło się spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka. Organizatorem tej wzruszającej uroczystości było Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Długołęce pod przewodnictwem Anny Szpik, Ewy Karbowskiej – radnej gminy Strzelce oraz sołtys wsi Długołęka, Elżbiety Fabianowskiej.

Wydarzeniu towarzyszył występ grup śpiewaczych „Strzelce” i „Klonowianki’, a zebrani mogli wspólnie z zespołami zaśpiewać najpiękniejsze kolędy, pieśni ludowe i piosenki dedykowane seniorom.

Dla wszystkich przybyłych na spotkanie organizatorzy przygotowali poczęstunek, a przy wspólnym stole towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera.