– Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

Back to top