– Niepełnosprawni

Instytucje pomocy:
 
Polski  Związek Niewidomych
00-216 Warszawa
ul. Konwiktorska 9
tel. (22) 831-22-71
e-mail: pzn@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl
 
Polski Związek Głuchych, Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź
tel. (42) 231-30-36
e-mail: biuro@pzg.lodz.pl
www.pzg.org.pl
 
Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
01-982 Warszawa
ul. Trylogii 2/16
tel. (22) 659-30-11
e-mail: biuro@pzsnstart.eu
www.pzsnstart.eu
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu
22-400 Zamość
ul. Peowiaków 6a
tel. (84) 639-33-11
e-mail: biuro@spdn.pl
www.spdn.pl
 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
02-495 Warszawa
ul. Wiosny Ludów 71
tel. (22) 668-47-19
e-mail: sekretariat@diabetyk.org.pl
diabetyk.org.pl
 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział w Kutnie
ul. Wyszyńskiego 11/5
99-300 Kutno
tel. (24) 355-56-54
e-mail: ptwkkutno@autograf.pl
www.twk.org.pl
 
Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
00-216 WARSZAWA
ul. Konwiktorska 7
tel. (22) 635-57-90
sejmik.org.pl
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
00-828 Warszawa
Al. Jana Pawła II 13
tel. (22) 50-55-500
www.pfron.org.pl
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
99-301 Kutno
ul. B. Krzywoustego 11
tel. (24) 355-47-50, (24) 352-04-14
e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl
pcprkutno.pl
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Niezabudka” w Kutnie
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 27
tel. (24) 253-34-27
e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl
psouu.kutno.pl
 

Back to top