OSP-wydarzenia

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2018

5 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbył się XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoła podstawowa oraz ośrodek kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach (przewodniczący jury), Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Stanisław Kruglak – Przewodniczący Rady Gminy Strzelce, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Szymon Stasiak, który wyprzedził Paulinę Matczak. W II grupie wiekowej (oddziały gimnazjalne) największą wiedzą z dziedziny pożarnictwa wykazał się  Michał Grabowski, a na drugim miejscu uplasował się Bartłomiej Purchalak.

Uczestników eliminacji do konkursu przygotowywali opiekunowie: Jolanta Piotrowicz-Albiniak oraz Paweł Kacprzak. Na zakończenie gminnych eliminacji, Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z dh Marianem Adamusiakiem i dh Grzegorzem Pasiewiczem wręczyli wszystkim uczestnikom strażackich zmagań dyplomy i nagrody książkowe, życząc jednocześnie laureatom sukcesów w dalszych etapach turnieju.

Na powiatowych eliminacjach XLI Turnieju OTWP gminę Strzelce reprezentowali:

w grupie I:

  • Szymon Stasiak
  • Paulina Matczak

w grupie II:

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

Na boisku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach, 9 lipca 2017 roku, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,      trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył kpt. Robert Przybyszewski.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, Przyzorza, Muchnic Nowych i „Hodowli Roślin” Strzelce. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły ochotniczki z Przyzorza  i Siemianowa. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Przyzorza, przed swoimi rówieśnikami z Siemianowa i Muchnic Nowych.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był wójt gminy.

« 1 z 2 »

Dzień Strażaka

W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.

Święty Florian -Urodził się ok. 250 roku. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego  – Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.   4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns w miejscowości Lorch.
W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

/-/Tadeusz Kaczmarek

Wójt Gminy Strzelce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

2 marca 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odbył się XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoły z terenu gminy oraz ośrodek kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: dh Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Ewa Chojnacka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum  w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach  oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a przewodniczył jej   mł. kpt. Mariusz Dudkowski z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Filip Kuźnicki, który wyprzedził Marcela Łabęckiego i Bartłomieja Purchalaka..

W II grupie wiekowej (gimnazja) zwyciężył Michał Grabowski, a kolejne  miejsca w tej kategorii zajęli: Grzegorz Gruźliński i Andrzej Biniewicz..

Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, który wręczył je wspólnie z dh Mariuszem Dudkowskim i dh Marianem Adamusiakiem.

Na powiatowych eliminacjach XL Turnieju OTWP gminę Strzelce będą reprezentowali:

w grupie I:

  • Filip Kuźnicki
  • Marcel Łabędzki

w grupie II:

  • Michał Grabowski
  • Grzegorz Gruźliński

Podczas turnieju, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Ewa Chojnacka, została odznaczona Brązowym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji dokonał dh Marian Adamusiak.