Gmina Strzelce

Nadchodzące wydarzenia

There are no upcoming events at this time.

Często szukane

Gmina Strzelce (do 1953 gmina Sójki ) – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim. Siedziba gminy to Strzelce. 

Według danych z 31 grudnia 2007 29, gminę zamieszkiwało 4141 osób. Gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Kutnowskiego. Według danych z roku 2007 27, gmina Strzelce ma obszar 90,09 km², w tym: użytki rolne: 85%, użytki leśne: 8% Gmina stanowi 10,16% powierzchni powiatu kutnowskiego. Gęstość zaludnienia (mieszk./km²) 46 23 23 ; Według danych z roku 2002 6, średni dochód na mieszkańca wynosił 1318,92 zł. 

Sołectwa: Aleksandrów, Bociany, Dąbkowice, Długołęka, Karolew, Klonowiec Stary, Kozia Góra, Marianów, Muchnice Nowe, Muchnów, Niedrzaków, Niedrzew Pierwszy, Niedrzew Drugi, Przyzórz, Rejmontów, Siemianów, Sójki, Strzelce, Wieszczyce, Wola Raciborowska.

Formularz kontaktowy

Akceptując niniejszą zgodę, zgadza się Pan/Pani na dobrowolne przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zgłoszenia / zapytania. Informujemy, iż Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Urząd Gminy w Strzelcach, NIP 775 127 66 28. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do kontaktu z Administratorem. Dane osobowe podane przez Pana/Panią przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia / zapytania. Podane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom: producentom, firmom transportowym i informatycznym, jeżeli jest to niezbędne dla obsługi zgłoszenia / zapytania, np. jeżeli dotyczy to postępowania reklamacyjnego. Zapewniamy, że podane dane osobowe nie będą przekazywane w związku z obsługą zgłoszenia / zapytania poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, dane osobowe nie będą również profilowane, za wyjątkiem ewentualnych plików Cookies na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania, chyba że okres dłuższy wynikałby z obowiązku lub uprawnienia wynikającego wprost z przepisów prawa. Informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (tj. bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W tym celu należy się skontaktować się z Administratorem pisemnie – drogą tradycyjną lub pisząc na adres e-mail: ugstrzelce@plocman.pl. Nadmieniamy, iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Back to top