– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach
ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce
telefon: (24) 356-66-13

 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach

Beata Bąk – specjalista organizacji pomocy społecznej – pokój nr 1 tel. 24 356 66 10,

e-mail

beata.bak@gminastrzelce.euPracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach

Hanna Guzikowska – Starszy Pracownik Socjalny – pokój nr 3 tel. 24 356 66 13,

e-mail hanna.guzikowska@gminastrzelce.eu

Regina Dumka – Starszy Pracownik Socjalny – pokój nr 3 tel. 24 356 66 13,

e-mail regina.dumka@gminastrzelce.eu

Estera Lewandowska – Aspirant Pracy Socjalnej – pokój nr 3 tel. 24 356 66 13,

e-mail estera.lewandowska@gminastrzelce.eu

Back to top