Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Turystyka

Miłośnikom turystyki spoza terenu naszej gminy warto polecić następujące zabytki architektury:

  • zespół pałacowy w Strzelcach z II poł. XIX wieku (pałac – 1869, cukrownia – 1843, stajnia – 1925, gorzelnia – z II poł. XIX w.) zajmowany obecnie przez  Hodowlę Roślin Strzelce Sp.z o.o.,
  •  zespół sakralny w Strzelcach z kościołem (wzn. 1906-1911), zaprojektowany przez Józefa Piusa Dziekońskiego,
  • dwór z końca XIX wieku w Niedrzewiu,
  • zespół dworski z I poł. XIX wieku w Woli Raciborowskiej z parkiem krajobrazowym,
  •  zespół dworski z początku XX wieku w Siemianowie (obecnie Ośrodek Zdrowia),
  • zespół parkowo-dworski z I poł. XIX wieku w Sójkach wraz z parkiem krajobrazowym z cennymi okazami ponad 200 gatunków drzew i krzewów, m.in. jednej z największych w Polsce kolekcji irg.

 

Back to top