Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+ 2021

Tytuł projektu: Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w Żłobku „Leśne Skrzaty” w Strzelcach przy ul. Głównej 10

Dofinansowanie: 660 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 825 000,00 zł

W dniu 19 maja 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację projektu dofinansowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Projekt polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku w Strzelcach przy ul. Głównej 10 oraz wykonanie i wyposażenie placu zabaw na potrzeby żłobka. 

W przebudowanym budynku powstanie 20  miejsc opieki dla dzieci do lat 3.

Celem realizowanych działań jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.


Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 1 – Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+”

Tytuł projektu: Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” w gminie Strzelce

Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 250 000,00 zł

Gmina Strzelce podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację projektu dofinansowanego z Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021 Moduł 1 – Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+.

Celem projektu jest utworzenie ośrodka wsparcia Senior+ w formie Klubu Seniora. Ośrodek wsparcia

będzie zlokalizowany pod adresem ul. Główna 10, 99-307 Strzelce.  W ośrodku zostaną utworzone następujące pomieszczenia: pomieszczenie ogólnodostępne, aneks kuchenny, łazienka, korytarz z szatnią oraz pomieszczenie do zajęć ruchowych.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Budowa placu zabaw”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 14 050,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 307/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Budowa placu zabaw, zgłoszonego przez Sołectwo Dąbkowice, realizowanego w miejscowości Dąbkowice.

Projekt polega na budowie placu zabaw w miejscowości Dąbkowice. Prace takie jak np. wyrównanie terenu, wykoszenie trawy oraz  ewentualna pomoc przy montażu czy urobku masy betonowej  zostaną wykonane w czynie społecznym. Teren przeznaczony na projektowany plac zabaw jest ogrodzony  i zamknięty.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Wyposażenie świetlicy”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 11 000,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 308/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Wyposażenie świetlicy, zgłoszonego przez Sołectwo Muchnice Nowe, realizowanego w miejscowości Muchnice Nowe.

Projekt polega na doposażeniu kuchni Świetlicy Strażackiej znajdującej się w centrum Muchnic Nowych poprzez zakup kuchni gastronomicznej oraz lodówki gastronomicznej.


Dofinansowanie  zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus”

Tytuł projektu: ,,Zakup krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów”

Dofinansowanie: 10 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 10 500,00 zł

W dniu 6 lipca 2021 r. Gmina Strzelce podpisała umowę nr 308/RR/2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację projektu lokalnego pod nazwą Zakup krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów, zgłoszonego przez Sołectwo Siemianów, realizowanego w miejscowości Siemianów.

Projekt polega na zakupie krzeseł i stołów oraz lady chłodniczej i obrusów jako dodatkowe wyposażenie remizy strażackiej w miejscowości Siemianów.


Back to top