– PZEiR „ Koło w Strzelcach”

Nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe

PZEiR „ Koło w Strzelcach” nawiązuje współpracę z HN Partners (z siedzibą w Łodzi) mającą na celu ułatwić mieszkańcom Gminy Strzelce udział w bezpłatnych szkoleniach komputerowych, finansowanych z środków unijnych. Są to szkolenia prowadzące do uzyskania certyfikatu ECCC na poziomie A lub B. Szkolenie trwa 120 godzin.
Zajęcia kończą się egzaminem ECCC na poziomie A lub B (poziom grupy ustalany jest na podstawie testu diagnostycznego przeprowadzonego jeszcze przed rozpoczęciem zajęć). Uczestnicy zajęć otrzymują materiały szkoleniowe i podręcznik oraz korzystają ze sprzętu organizatora.
Uczestnikami szkoleń mogą zostać:
– osoby po 25 roku życia (nie ma górnej granicy, więc zapraszamy także seniorów, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych)
– zamieszkujące obszary wiejskie województwa łódzkiego, w szczególności Gminę Strzelce
– osoby o najniższych kwalifikacjach
– szczególnie zapraszamy do Projektu osoby z niepełnosprawnościami i pozostające bez zatrudnienia
Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniu.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 grudnia, a rozpoczęcie kursu planowane jest w nowym roku. Szczegółowych informacji udziela Prezes „Koła w Strzelcach”, Pani Marianna Oleczek tel. 692 346 006.

Koło w Strzelcach

29 sierpnia 2018r.

Na tę uroczystość przybyło prawie 40 gości w tym, przedstawiciele władz samorządowych (Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Kruglak oraz Koła w Kutnie (Stanisław Braszczyński, Zofia Tomaszewska, Irmina Puzdrakiewicz, Stanisław Gralak, Stanisław Kołodziejczak). Wszystkich gości powitała Prezes Koła, pani Marianna Oleczek, dziękując za wszelkie wsparcie organizacyjne. Gwoździem programu był występ wokalny zaprzyjaźnionej grupy „Finezja” z Kutna, który zaprezentował ciekawy repertuar. Dodajmy, że Koło w Strzelcach zamierza aktywizować wszystkich chętnych seniorów poprzez organizację wyjazdów, a także aktywności sportowe i kulturalne na terenie gminy.
Pani Prezes dodaje: Serdecznie zapraszamy zainteresowanych seniorów do zapisywania się do naszego koła. W każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca, w godz. 10.00 – 13.00, jesteśmy do Państwa dyspozycji w w biurze Koła w Strzelcach, przy ul. Głównej 10 (przy Gminnym Ośrodku Kultury). Informacje można też uzyskać pod nr telefonu: 692 346 006.

„Koło Strzelce” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 
W dniu 14.03.2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Strzelce odbyło się zebranie „Koła Strzelce” Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, połączone z Dniem Kobiet.
Na spotkanie przybyli: Przewodniczący Rejonowego Koła w Kutnie – Stanisław Braszczyński i Członek Zarządu – Zofia Tomaszewska. Obecny był również Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach – Marek Syska, a także członkowie „Koła Strzelce”.
Na spotkaniu został wybrany pięcioosobowy Zarząd, w skład którego weszli:
Przewodnicząca – Marianna Oleczek
Z-ca Przewodniczącego – Wiesław Murza
Skarbnik – Jadwiga Szydłowska
Sekretarz – Ewa Śnieć
Członek Zarządu – Bożena Marciniak
Spotkanie odbyło się przy herbacie i ciastku w bardzo serdecznej atmosferze.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych seniorów do zapisywania się do naszego koła.
W każdy pierwszy i drugi czwartek miesiąca, w godz. 10.00 – 13.00, jesteśmy do Państwa dyspozycji w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzelcach.
Informacje można też uzyskać pod nr telefonu: 692346006.

 
 
 
Informacja z dnia 16 lutego 2017 r.
 
 

Back to top