– Informacja – Odtworzenie potencjału produkcji rolnej !!!

Dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem ASF.

Back to top