Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– OSP-wydarzenia

22 czerwca 2024 r. druhny oraz druhowie z OSP w Długołęce świętowali jubileusz 100-lecia powstania swojej jednostki 🚒 👨‍🚒

To wyjątkowe wydarzenie było doskonałą okazją, by uczcić historię, poświęcenie i nieocenioną pracę naszych strażaków-ochotników, którzy od stu lat stoją na straży bezpieczeństwa i pomagają w potrzebie.
❤️Gratulujemy tak pięknego jubileuszu oraz życzymy kolejnych sukcesów na następne lata! ❤️

Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP z Gminy Strzelce🚒 9 września 2023 r.

🚒W sobotę 9 września, przy pięknej, słonecznej pogodzie na boisku przy Szkole Podstawowej w Strzelcach rozegrane zostały Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP Gmina Strzelce
🚒Do rywalizacji zgłoszono 7 drużyn ( jedna drużyna młodzieżowa, jedna drużyna kobiet i pięć drużyn mężczyzn), które rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe.
🔥🔥🔥 Klasyfikacja końcowa🔥🔥🔥
🚒 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
🥇I miejsce – KDP dziewcząt OSP Muchnice Nowe z wynikiem łącznym 138 pkt.
🥇I miejsce – MDP chłopców OSP Długołęka z wynikiem łącznym 117 pkt.
🚒 OSP
🥇I miejsce – OSP KSRG Klonowiec Stary z wynikiem łącznym 107 pkt.
🥈II miejsce – OSP Długołęka – Officjal z wynikiem łącznym 109 pkt
🥉III miejsce – OSP Strzelce z wynikiem łącznym 118 pkt.
📜IV miejsce – OSP Muchnice Nowe z wynikiem łącznym 119 pkt
📜V miejsce – OSP Przyzórz z wynikiem łącznym 143 pkt.
🚒Po ogłoszeniu wyników Wójt Gminy Tomasz Grabowski wręczył pamiątkowe puchary🏆, dyplomy📜 i vouchery.
🚒Gratulujemy wszystkim jednostkom biorącym udział w tym wydarzeniu!

Informacja o przebiegu uroczystości z okazji 50-lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Strzelcach – zorganizowanej w dniu 25 marca 2023 r. w Muchnicach Nowych

   W okresie poprzedzającym utworzenie gmin w Polsce z dniem 1 stycznia 1973 r., ochotnicze straże pożarne – działające wówczas na terenie poszczególnych gromad powiatu kutnowskiego oraz województwa łódzkiego – wchodziły w skład Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kutnie. Bezpośrednimi koordynatorami działań OSP byli gromadzcy naczelnicy straży pożarnych.

   Z początkiem 1973 r. – wkrótce po utworzeniu Gminy Strzelce – rozpoczął swoje funkcjonowanie Tymczasowy Zarząd Gminny Związku OSP w Strzelcach, który podlegając Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP w Kutnie objął swoją działalnością wszystkie OSP istniejące na terenie nowo utworzonej gminy Strzelce. W skład tego Zarządu powołano prezesów i naczelników wszystkich działających na terenie gminy OSP, czyli w: Długołęce, Klonowcu Starym, Koziej Górze, Muchnicach Nowych, Niedrzewiu, Przyzorzu, Siemianowie oraz przy Zakładzie Doświadczalnym Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Strzelcach. Prezesem Tymczasowego Zarządu Gminnego Związku OSP w Strzelcach został naczelnik gminy Strzelce – Tadeusz Klimkiewicz, który w 1974 r. – w porozumieniu z mjr. poż. Piotrem Mońko, komendantem powiatowym straży pożarnych w Kutnie – powołał na funkcję komendanta gminnego straży pożarnych w Strzelcach Jana Wójcikowskiego, naczelnika OSP w Przyzorzu, byłego gromadzkiego naczelnika straży pożarnych w Strzelcach.

   W 1975 r. – po wprowadzeniu dwustopniowego podziału administracyjnego kraju – Tymczasowy Zarząd Gminny Związku OSP

w Strzelcach został podporządkowany nowo utworzonemu Zarządowi Wojewódzkiemu Związku OSP w Płocku.

   W dniu 25 kwietnia 1976 r. w Strzelcach odbył się I Zjazd Gminny Związku OSP.  Wybrano m. in. Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP w składzie:  prezes – Tadeusz Klimkiewicz (naczelnik gminy Strzelce), sekretarz – Piotr Bombała (dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Strzelcach

i gminny dyrektor szkół), skarbnik – Feliks Koniarek (OSP Kozia Góra) oraz komendant gminny straży pożarnych – Jan Wójcikowski (OSP Przyzórz).

   Uroczystość z okazji obchodów 50-lecia Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach pod honorowym patronatem Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RPprzeprowadzona   w formie uroczystej zbiórki strażackiej odbyła się w dniu 25 marca 2023 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej

w Muchnicach Nowych. Została ona poprzedzona uroczystą mszą świętą, którą w intencji strażaków OSP gminy Strzelce, w kościele parafialnym w Strzelcach koncelebrowali: ks. Piotr Kalisiak, powiatowy kapelan strażaków w Kutnie oraz ks. Radosław Czarniak, proboszcz parafii Strzelce.

   Zbiórka rozpoczęła się wprowadzeniem do remizy OSP w Muchnicach Nowych pocztu sztandarowego Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach oraz pocztów sztandarowych OSP w: Długołęce, Klonowcu Starym, Przyzorzu i „Hodowli Roślin Strzelce”.

   Następnie, dowódca uroczystości Grzegorz Pasiewicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP i komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach – złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki strażackiej, Adamowi Nowakowi, wiceprezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP. Po odtworzeniu hymnu Związku OSP RP, Tomasz Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP i wójt gminy Strzelce dokonał otwarcia uroczystości, informując, że głównym celem organizujących to strażackie spotkanie pokoleń gminy Strzelce jest przybliżenie wielu ważnych wydarzeń strażackich, które miały miejsce w okresie mijającego 50-lecia, a przy tym przypomnienie sylwetek zasłużonych działaczy poszczególnych OSP, którzy w tym okresie pełnili funkcje we władzach gminnych Związku OSP RP. Tym samym zamierzano oddać należny hołd wielu strażackim weteranom, a zwłaszcza tym, których już niestety nie ma wśród żywych. Następnie powitał przybyłych gości, przedstawicieli poszczególnych OSP z terenu gminy oraz obecnych i byłych członków gminnych władz strażackich w Strzelcach, na czele z 2 założycielami Oddziału Gminnego Związku OSP RP: Janem Wójcikowskim, Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP i Honorowym Prezesem OSP w Przyzorzu oraz Władysławem Żandarowskim, Honorowym Prezesem OSP w Muchnicach Nowych. Wśród przybyłych gości zaproszonych byli m. in.: Adam Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,     st. bryg. Paweł Malinowski, z-ca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej    w Łodzi, Wojciech Zdziarski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego, Aleksandra Dudkiewicz, dyrektor Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka w Łęczycy, Marek Ciąpała, przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie, bryg. Dariusz Lusa, komendant powiatowy PSP w Kutnie, mł. bryg. Mariusz Jagodziński, d-ca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Kutnie, Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie, ks. Piotr Kalisiak, powiatowy kapelan strażaków w Kutnie, ks. Radosław Czarniak, proboszcz parafii Strzelce, Teresa Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy Strzelce, Jolanta Piotrowicz-Albiniak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach, radni Rady Gminy Strzelce oraz sołtysi z terenu gminy Strzelce. Chwilą ciszy uczczono pamięć gminnych działaczy strażackich – zmarłych w okresie 50-lecia: z OSP w Długołęce (Andrzeja Michalaka, Józefa Milewskiego, Janusza Oleczka, Stefana Woźniaka i Jana Zielińskiego), z OSP w Klonowcu Starym (Wiesława Kubryna, Bolesława Menesa, Stefana Pasiewicza, Wacława Stokfisza, Jana Świerczyńskiego, Zygmunta Żakowskiego i Romana Życzkowskiego), z OSP w Muchnicach Nowych (Krzysztofa Jóźwiaka i Zdzisława Kucharskiego), z OSP w Przyzorzu (Eugeniusza Śniecia, Bronisława Szwarca i Ryszarda Zawadzkiego), z OSP w Siemianowie (Jana Brylskiego, Edwarda Hejnera, Jerzego Korkowskiego, Krzysztofa Kubryna, Stanisława Rządkiewicza, Andrzeja Szalkowskiego i Stanisława Tomczyka), z OSP „Hodowli Roślin Strzelce” (Tadeusza Klimkiewicza, Tadeusza Królika, Witolda Podczaskiego, Kazimierza Wichrowskiego i Kazimierza Ulężałki), z OSP w Koziej Górze (Feliksa Koniarka, Jerzego Krawczyka i Wojciecha Żurady) oraz Henryka Jadczaka z OSP w Niedrzewiu.    

   Zarys 50-letniej historii Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach przedstawił Jerzy Olejnik, Członek Honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie i wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.

   Już od samego powstania strzeleckiego Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 1973 r. jego władze wspierały OSP oraz udzielały pomocy w obszarach: organizacyjnym, szkoleniowym, prewencyjnym i ratowniczym. Zarząd Oddziału Gminnego Związku starał się zapewnić właściwe funkcjonowanie wewnątrzorganizacyjne poszczególnym OSP, w tym zwłaszcza       w trakcie kampanii sprawozdawczych oraz sprawozdawczo-wyborczych, jak również podczas bieżącej ich działalności. Cyklicznie organizował m. in. szkolenia działaczy funkcyjnych OSP, szczególnie nowo wybranych członków ich władz, a także podejmował różne działania na rzecz sukcesywnego szkolenia pożarniczego strażaków ratowników OSP. Ponadto corocznie organizował gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP, jak również – eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Godnym przy tym podkreślenia są sukcesy, jakie odnosiły drużyny OSP oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze, które reprezentowały gminę Strzelce podczas zawodów sportowo-pożarniczych na wyższych szczeblach oraz indywidualni reprezentanci gminy – podczas ponadgminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Największy rozwój pożarnictwa ochotniczego na terenie gminy Strzelce nastąpił w okresie ostatnich 20-25 lat. Złożyło się na to wiele czynników. Na pewno jednym z najważniejszych był sukcesywny wzrost nakładów finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, tak ze strony samorządu gminnego, jak         

i podmiotów zewnętrznych, a w tym ostatnio – dotacji unijnych. W dużej mierze dzięki temu udało się w ostatnich latach dokonać zakupów m. in.: 2 nowych średnich samochodów pożarniczych dla 2 OSP (Klonowiec Stary oraz Przyzórz), a także – używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Długołęce oraz sporej ilości nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla poszczególnych OSP. 4 OSP gruntownie wyremontowały swoje siedziby,   

a OSP w Muchnicach Nowych kończy budowę nowej remizy.        

   Po przedstawieniu zarysu historii mijających 50 lat funkcjonowania Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach nastąpiła dekoracja sztandaru Oddziału Gminnego ZOSP RP Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP. Natomiast najwyższe odznaczenie Związku OSP RP – Złoty Znak ZOSP RP wręczono Władysławowi Żandarowskiemu z OSP w Muchnicach Nowych. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Henryk Baranowski z OSP w Siemianowie, Łukasz Ciesielski z OSP w Przyzorzu, Sławomir Krzywicki z OSP w Długołęce, Witold Morawski      z OSP „Hodowli Roślin Strzelce”, Krzysztof Stasiak z OSP w Długołęce i Mirosław Szmeja    z OSP „Hodowli Roślin Strzelce”. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Pawła Kucharskiego i Damiana Pakulskiego z OSP w Muchnicach Nowych,        a Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Mariusza Bileckiego i Tomasza Markiewicza z OSP w Muchnicach Nowych oraz Pawła Murawskiego z OSP w Siemianowie.

   Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” odznaczono: Jana Wójcikowskiego i Jerzego Olejnika z OSP w Przyzorzu, Mariana Adamusiaka z OSP w Muchnicach Nowych, Wiesława Krzywickiego z OSP w Długołęce oraz Grzegorza Pasiewicza z OSP w Klonowcu Starym.

   18 działaczy strażackich otrzymało Odznakę „Za Wysługę Lat”, przy czym Odznakę „70 Lat” wręczono Janowi Wójcikowskiemu z OSP w Przyzorzu, „60 Lat” – Marianowi Starczewskiemu z OSP w Długołęce, natomiast „55 Lat”: Władysławowi Kubrynowi z OSP   w Siemianowie, Andrzejowi Pawlikowskiemu z OSP w Przyzorzu, Mirosławowi Szmei z OSP „Hodowli Roślin Strzelce”, Władysławowi Żandarowskiemu z OSP w Muchnicach Nowych    i Kazimierzowi Życzkowskiemu z OSP w Klonowcu Starym, „50 Lat”: Marianowi Adamusiakowi i Stanisławowi Kruglakowi z OSP w Muchnicach Nowych, Henrykowi Baranowskiemu i Janowi Hejnerowi z OSP w Siemianowie, Mirosławowi Jagiele i Jerzemu Olejnikowi z OSP w Przyzorzu, Grzegorzowi Jędrzejczykowi i Józefowi Ulężałce z OSP „Hodowli Roślin Strzelce” oraz Januszowi Koperskiemu z OSP w Klonowcu Starym. Ponadto odznakę „45 Lat” wręczono Henrykowi Kurkowskiemu z OSP w Muchnicach Nowych oraz Grzegorzowi Pasiewiczowi z OSP w Klonowcu Starym.

   Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach –

z okazji obchodów 50-lecia Oddziału – przyznało specjalne podziękowania wraz z okolicznościową statuetką św. Floriana: Ryszardowi Szmai, Członkowi Honorowemu Zarządu Głównego Związku OSP RP, Honorowemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy (za wspieranie działalności Oddziału w latach 1994-2019), Janowi Wójcikowskiemu oraz Władysławowi Żandarowskiemu, założycielom Oddziału, jak również Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów

w Strzelcach (za wspieranie działalności statutowej Oddziału).

   Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach – w dowód uznania dla ich aktywnej działalności statutowej – przyznało oficjalne podziękowania grupie 12 działaczy funkcyjnych Oddziału (Stanisławowi Kruglakowi, Wiesławowi Krzywickiemu, Mirosławowi Jagiele, Andrzejowi Pawlikowskiemu, Andrzejowi Pilarskiemu, Bogusławowi Rolewskiemu, Markowi Sysce, Marii Wojtasiak, Wojciechowi Mikołajczykowi, Krzysztofowi Stasiakowi, Grzegorzowi Jędrzejczykowi i Zbigniewowi Kacerce).

   Następnie – po wystąpieniach gości zaproszonych – nastąpiło zakończenie uroczystej zbiórki oraz odmaszerowanie strażackich pocztów sztandarowych.

   W części artystycznej – z programem dedykowanym strażakom gminy Strzelce – wystąpiła grupa przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Strzelcach.

   Uroczystość zakończył Tomasz Grabowski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, wójt gminy Strzelce, który dziękując wszystkim jej uczestnikom za liczne przybycie, poprosił  jednocześnie o wpis do „Złotej Księgi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach” oraz zaprosił na wspólny obiad.

                                                                                                                                         Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, Strzelce, 19 czerwca 2023 r.

Opis załączonych fotografii:

Fot. nr 1. Msza św. w kościele w Strzelcach, którą koncelebrowali: ks. Piotr Kalisiak, kapelan powiatowy strażaków w Kutnie i ks. Radosław Czarniak, proboszcz parafii Strzelce. 

Fot. nr 2. Adam Nowak, wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP przyjmuje meldunek od Dowódcy Uroczystości – Grzegorza Pasiewicza, wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego, komendanta gminnego ZOSP RP w Strzelcach.

Fot. nr 3. Tomasz Grabowski, prezes Zarządu OG ZOSP RP, wójt gminy Strzelce dokonuje otwarcia uroczystości.

Fot. nr 4. Goście zaproszeni na uroczystość 50-lecia OG ZOSP RP.

Fot. nr 5. Jerzy Olejnik, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP   w Kutnie, wiceprezes Zarządu OG ZOSP RP w Strzelcach przedstawia zarys 50-letniej historii Oddziału.

Fot. nr 6. Adam Nowak, wiceprezes ZG ZOSP RP dekoruje sztandar OG ZOSP RP Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Fot. nr 7. Dyplom Srebrnego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla OG ZOSP RP.

Fot. nr 8. Adam Nowak, wiceprezes ZG ZOSP RP – w asyście Wojciecha Zdziarskiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego – dekoruje Władysława Żandarowskiego Złotym Znakiem Związku.

Fot. nr 9. Od lewej stoją: Tomasz Grabowski, Wojciech Zdziarski i Adam Nowak oraz odznaczeni Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Henryk Baranowski, Mirosław Szmeja, Witold Morawski, Sławomir Krzywicki, Łukasz Ciesielski i Krzysztof Stasiak.

Fot. nr 10. Od lewej stoją:Tomasz Grabowski, Jakub Świtkiewicz, Wojciech Zdziarski i Adam Nowak oraz odznaczeni Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (Tomasz Markiewicz, Mariusz Bilecki i Paweł Murawski) i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (Damian Pakulski i Paweł Kucharski).

Fot. nr 11. Od lewej stoją:Tomasz Grabowski, Jakub Świtkiewicz, Wojciech Zdziarski i Adam Nowak oraz odznaczeni Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego”: Grzegorz Pasiewicz, Wiesław Krzywicki, Marian Adamusiak, Jerzy Olejnik i Jan Wójcikowski.

Fot. nr 12. Tomasz Grabowski, prezes ZOG ZOSP RP, wójt gminy Strzelce wręcza Odznakę „Za Wysługę 70 Lat” Janowi Wójcikowskiemu.

Fot. nr 13. St. bryg. Paweł Malinowski, z-ca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz bryg. Dariusz Lusa, komendant powiatowy PSP w Kutnie wręczają list gratulacyjny wraz z okolicznościową statuetką Tomaszowi Grabowskiemu.

Występ dzieci z Gminnego Przedszkola w Strzelcach

🚒 XLV Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej🚒

🚒30 marca 2022 roku, w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach, odbył się gminny etap XLV Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego głównym celem jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
🚒Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Kultury i Biblioteka.
🚒Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Tomasz Grabowski, Wójt Gminy Strzelce – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny Związku OSP RP, Marian Adamusiak – Honorowy Prezes ZOGm ZOSP RP, Marek Syska i Paweł Kacprzak, a przewodniczył jej mł.asp. Kamil Trybulski z Komendy Powiatowej PSP w Kutnie.
🚒W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-IV) zwyciężył Mateusz Żydowo, a kolejne miejsca w tej kategorii zajęli: Jan Rutkowski i Miłosz Rybicki.
🚒W II grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy V-VIII) największą wiedzą z dziedziny pożarnictwa wykazała się Karolina Szulc, która wyprzedziła Zuzannę Pakulską i Szymona Napolskiego.
🚒Na powiatowych eliminacjach XLV Turnieju OTWP gminę Strzelce będą reprezentowali:
w grupie I:

 • Mateusz Żydowo
 • Jan Rutkowski
  w grupie II:
 • Karolina Szulc
 • Zuzanna Pakulska
  🚒Uczestników eliminacji gminnych do konkursu przygotowywali opiekunowie: Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor SP w Strzelcach i Paweł Kacprzak – nauczyciel wychowania fizycznego SP Strzelce, a uczestnicy strażackich zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy📜 i nagrody książkowe 📚ufundowane przez Wójta Gminy Strzelce – Tomasza Grabowskiego, który życzył laureatom powodzenia w dalszych etapach konkursu.

Szanowni Druhny i Druhowie, Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych, Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w obliczu tragedii wielu tysięcy obywateli Ukrainy nie możemy pozostać obojętni na ich los. Szukając pomocy w naszym kraju uchodźcy znajdują odpowiednią ochronę i bezpieczne miejsce, w którym mogą spokojnie żyć. Teraz istotne jest, aby pomóc tym wszystkim osobom, które nam zaufały i znalazły zakwaterowanie na terenie Polski i zapewnić im niezbędne rzeczy do życia.

Związek OSP RP zwraca się do strażaków ochotników, strażackich rodzin, przyjaciół pożarnictwa i wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie dla ukraińskich uchodźców.
Uruchomiliśmy specjalne konto bankowe, na które można dokonywać wpłat pieniężnych.
Nr konta 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582 Bank Polski SA O/Warszawa

Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup wszelkich środków pomocy doraźnej i podstawowych środków do życia, w tym na zakup lekarstw, żywności, środków higieny osobistej, pościeli, kołder, materacy itp. Liczy się każda złotówka pomocy.

Jak dokonać wpłaty:

Odbiorca: Związek OSP RP, 00-340 Warszawa ul. Oboźna 1
numer rachunku bankowego: 77 1240 1095 1111 0010 1883 2582

Uwaga: W tytule przelewu możesz podać cel szczegółowy na który chcesz przekazać swoją wpłatę np.:

Pomoc rodzinom ukraińskich strażaków,
Zakup sprzętu dla straży w Ukrainie.
Pomoc dla OSP bądź osób prywatnych udzielających pomocy uciekinierom z Ukrainy,
Inne – przygotowujemy ankietę do zgłaszania innych projektów i inicjatyw związanych z Ukrainą.
(Podstawa prawna. Utworzenie zbiórki pieniężnej jest zgodne z § 8 pkt 18 statutu Związku, który określa cel Związku – niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfera zadań publicznych obejmuje pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.)

zasady zbiórki (1)

XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.

W dniu 6 listopada 2021 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, który podsumował pracę Oddziału Gminnego za lata 2016 – 2021, przyjął program działania na lata 2021 – 2026 i wybrał nowe władze Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci wszystkich OSP z gminy Strzelce przy frekwencji 95,45 %.
Swoją obecnością Zjazd zaszczycili zaproszeni goście, w tym:
– weterani ochotniczego ruchu strażackiego:

Jan Wójcikowski – Honorowy Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach
Władysław Żandarowski – Honorowy Prezes OSP w Muchnicach Nowych
Wiesław Krzywicki – Honorowy Prezes OSP w Długołęce
– Teresa Sobczyk – Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce
– Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce
– Radni Rady Gminy Strzelce – strażacy
– Wioleta Maćczak – pracownik Urzędu Gminy d/s p.-poż.
– Katarzyna Zgierska – insp. ds. księgowości budżetowej
– Magdalena Mogielska – p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
– Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach
Na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP, Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego.
Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach wybrany przez Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze członków poszczególnych OSP z terenu gminy oraz dodatkowo wybrał w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Tomasza Grabowskiego – Wójta Gminy Strzelce i Marka Syskę – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach przedstawia się następująco:
– Prezes Zarządu – Tomasz Grabowski
– Wiceprezes Zarządu – Jerzy Olejnik
– Komendant Gminny Związku OSP RP i Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Pasiewicz
– Sekretarz – Marek Syska
– Skarbnik – Sławomir Krzywicki
– Członkowie Zarządu – Marian Adamusiak, Łukasz Ciesielski, Wojciech Mikołajczyk, Paweł Murawski, Damian Pakulski, Andrzej Pilarski, Krzysztof Stasiak i Krzysztof Szczygielski.
Wybrany Prezes Zarządu, Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski, jest osobą kompetentną w zakresie działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
Zjazd wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.
Komisję Rewizyjną Zjazd wybrał w składzie:
– Przewodniczący – Bogusław Rolewski
– Wiceprzewodniczący – Sławomir Lenartowski
– Sekretarz – Radosław Oleczek
Delegatami na V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani: Marian Adamusiak, Łukasz Ciesielski, Jerzy Olejnik, Damian Pakulski, Grzegorz Pasiewicz i Krzysztof Stasiak.
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano Jerzego Olejnika i Grzegorza Pasiewicza.
W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, Komisja Uchwał i Wniosków wystąpiła do Zjazdu z projektem uchwały o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach Druhowi Marianowi Adamusiakowi.
Druh Marian Adamusiak od 1969 roku jest nieprzerwanie członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchnicach Nowych, gmina Strzelce.
V Zjazd Gminny Związku OSP RP w Strzelcach w dniu 21 marca 1987 roku wybrał go na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, którą pełnił do 6 listopada 2021 roku.
W latach 1999 -2012 był członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie. Od 2012 roku jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie.
W 2017 roku reprezentował Oddział Powiatowy ZOSP RP w Kutnie na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa łódzkiego.
W swojej macierzystej OSP pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W trakcie dotychczasowej działalności społecznej w ruchu strażackim, z wielkim osobistym zaangażowaniem, z powodzeniem inicjował oraz współorganizował wiele różnych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych braci strażackiej gminy Strzelce.
Za całokształt swojej dotychczasowej bardzo aktywnej działalności społecznej na rzecz rozwoju Związku OSP RP i ochrony przeciwpożarowej, XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach nadał Druhowi Marianowi Adamusiakowi tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach.
Akt nadania tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach odczytał i wręczył Przewodniczący XII Zjazdu Oddziału Gminnego Druh Sławomir Krzywicki.
Po wręczeniu aktu nadania, do Druha Mariana Adamusiaka zostały skierowane podziękowania, gratulacje i życzenia od strażaków z gminy Strzelce i zaproszonych gości, którzy przekazali Honorowemu Prezesowi w drodze uznania piękne kwiaty i drobne upominki.
Uroczystość uatrakcyjniła część artystyczna, w której wystąpiły zespoły śpiewacze „Strzelce” i „Klonowianki”, działające pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
XII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach zakończył wspólny obiad.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  2019

Na boisku Szkoły Podstawowej w Strzelcach, 14 lipca 2019 roku, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyły cztery drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych   oraz trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, a sędzią głównym zawodów był mł. asp. Robert Nowakowski. Sędziami pomocniczymi strażackich zmagań byli: mł. asp. Adam Baranowski, Łukasz Ciesielski i Damian Pakulski.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Przyzorza, Muchnic Nowych   i Siemianowa.

Wśród drużyn kobiecych zwyciężyły druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły Kobiece Drużyny Pożarnicze z Siemianowa  i Przyzorza.

Okolicznościowe puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Strzelce Teresą Sobczyk, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach dh Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów, przeprowadzonych w sportowej rywalizacji, był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, a fundatorem nagród dla najlepszych drużyn był Wójt Gminy Strzelce.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyzorzu

W upalną niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Przyzorzu, gm. Strzelce odbyła się uroczystość

zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W jej programie znalazły się m.in.:  msza święta polowa / koncelebrowana przez księży: Piotra Kalisiaka, powiatowego kapelana strażaków w Kutnie oraz Dariusza Lichmana, proboszcza parafii Trębki /, uroczysty apel strażacki, a także piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości. 

W dniu 26 czerwca 1919 r. – z inicjatywy ks. Apolinarego Kaczyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii Trębki – utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Przyzorzu.  Wieś Przyzórz, w której wówczas mieszkało ok. 400 osób, znajdowała się wtedy w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego i województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorzu jest jednym z najstarszych stowarzyszeń strażackich na terenie gminy Strzelce.  Nieco starszą jest OSP działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach.

OSP w Przyzorzu / od 1997 r. działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / zrzesza w swoich szeregach 55 członków, w tym 51 członków zwyczajnych   i 4 członków honorowych.  24 spośród ogółu członków zwyczajnych jest uprawnionych  do bezpośredniego udziału w prowadzonych działaniach ratowniczych.  Przyzorska straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in. 2 samochody pożarnicze:  średni – m-ki „Mercedes-Benz Atego” oraz lekki – m-ki „Volkswagen Transporter” przystosowany do ratownictwa technicznego.

Na uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu przybyły reprezentacje następujących OSP:  Józefków i Wola Trębska z gminy Szczawin Kościelny,  Leśniewice i Skrzany z gminy Gostynin oraz Długołęka, Klonowiec Stary, Muchnice Nowe, Siemianów i HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach  –  z terenu gminy Strzelce.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość byli m.in.:  Ryszard Szmaja, przedstawiciel prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Waldemara Pawlaka,  Jacek Chudy, przedstawiciel prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego – Jana Rysia,  st. bryg. Marek Myszkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie,  Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Teresa Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy Strzelce wraz z radnymi,  Ewa Zielak, sekretarz Gminy Strzelce,  Iwona Rosiak, skarbnik Gminy Strzelce,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny Związku OSP RP w Strzelcach,  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach  oraz  Małgorzata Basińska, sołtys sołectwa Przyzórz  i  Karolina Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbkowice.

Uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP   w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

Po otwarciu uroczystości przez Łukasza Ciesielskiego, prezesa OSP w Przyzorzu oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii przyzorskiej straży pożarnej przez Magdalenę Zgierską – pod dowództwem Bogusława Rolewskiego rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP – jubilatki został udekorowany najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku OSP RP, a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono indywidualne odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:  Mirosław Jagieła i Jerzy Rokoszewski.  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono:  Damianowi Jabłońskiemu, Bartłomiejowi Rutkowskiemu, Tomaszowi Wasielewskiemu, Kamilowi Zawadzkiemu, Magdalenie Zgierskiej i Łukaszowi Zgierskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Aleksandra Basińska, Marta Basińska, Ilona Chmielecka, Marcin Prośniewski, Aleksandra Sobczyk i Magdalena Zawadzka.  Kilkunastu członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”.

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Jana Wójcikowskiego, nestora pożarnictwa gminy Strzelce i powiatu kutnowskiego, Honorowego Prezesa OSP w Przyzorzu w asyście Małgorzaty Basińskiej, sołtys sołectwa Przyzórz i Karoliny Leszczyńskiej, sołtys sołectwa Dąbkowice, a następnie – poświęcenie jej przez księży:  Piotra Kalisiaka  i  Dariusza Lichmana.  Ta tablica  –  ufundowana przez obecnych członków OSP oraz mieszkańców sołectw: Przyzórz i Dąbkowice – upamiętnia założycieli i członków przyzorskiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Złotej Księgi OSP w Przyzorzu”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100-lecie OSP w Przyzorzu” autorstwa Jerzego Olejnika, Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie oraz członka honorowego OSP w Przyzorzu.

Po krótkim koncercie orkiestry kutnowskiej OSP wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na piknik strażacki.

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej przy firmie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach

W dniu 15 czerwca 2019 r. w zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o.

GRUPA IHAR w Strzelcach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji obchodów

100-lecia przyzakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ta uroczystość została poprzedzona mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym,

po której na placu przed pałacem – siedzibą Zarządu Spółki HR Strzelce odbył się apel strażacki, a po nim piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości.

W dniu 8 maja 1919 r. utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Strzelcach jako straż subsydiowaną przez miejscową cukrownię  –  wchodzącą w skład strzeleckich dóbr ziemskich, których właścicielami była niemiecka rodzina Treskow.

Wieś i folwark Strzelce  –  liczące wówczas ok. 900 mieszkańców  –  znajdowały się         w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego oraz województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach jest najstarszym stowarzyszeniem strażackim na terenie gminy Strzelce zrzeszającym w swoich szeregach 19 członków zwyczajnych.  Strzelecka straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in.:  lekki samochód pożarniczy m-ki „Ford Transit”, 2 motopompy pożarnicze PO-5 M 800, motopompę pływającą NIAGARA, agregat prądotwórczy i piłę spalinową do drewna.

Na uroczystość 100-lecia OSP HR w Strzelcach przybyły reprezentacje OSP z terenu gminy Strzelce:  Długołęka,  Klonowiec Stary,  Muchnice Nowe,  Przyzórz  oraz Siemianów, a także delegacje OSP z oddziałów Spółki HR Strzelce:  w Kończewicach, woj. kujawsko-pomorskie i w Borowie, woj. wielkopolskie.  Z jednostki wojskowej          w Leźnicy Wielkiej k/Łęczycy przybyła również delegacja tamtejszej straży pożarnej.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość przybyli m.in.:  Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  Ryszard Szmaja, członek honorowy Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Jerzy Olejnik, członek honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  kpt. Mariusz Dudkowski, z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,  Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Wojciech Błaszczak, prezes Zarządu Spółki HR w Strzelcach,  Mariusz Śniecikowski, dyrektor Zakładu HR w Strzelcach,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, Jan Wójcikowski Honorowy Komendant Gminny ZOSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach  oraz  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Uroczystość 100-lecia OSP strzeleckiej straży pożarnej uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

Po otwarciu uroczystości przez Witolda Morawskiego, prezesa OSP HR w Strzelcach oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii OSP przez Arkadiusza Kamińskiego – pod dowództwem Grzegorza Pasiewicza rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP  –  jubilatki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP,     a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Zbigniew Kacerka.  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Jan Koronowski, natomiast Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono Krzysztofowi Szczygielskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Krystian Mikołajczyk  i  Bartosz Miler.  Następującym członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”:  Mirosławowi Szmei / 50 lat /,  45 lat  -Grzegorzowi Jędrzejczykowi,  Marianowi Szczygielskiemu  i  Józefowi Ulężałce,  Zbigniewowi Jędrzejczykowi / 30 lat /,  Romanowi Kordalewskiemu / 25 lat /,  10 lat  –  Kamilowi Jędrzejczykowi i Przemysławowi Milerowi oraz Michałowi Szczygielskiemu / 5 lat /.

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP w asyście Wojciecha Błaszczaka, prezesa Zarządu Spółki HODOWLA ROŚLIN STRZELCE oraz Arkadiusza Kamińskiego, sołtysa sołectwa Strzelce, a następnie – poświęcenie jej przez ks. Tadeusza Świątka.  Ta tablica  –  ufundowana przez mieszkańców sołectwa Strzelce – upamiętnia założycieli i członków strzeleckiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Kroniki OSP HR w Strzelcach”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100 lat OSP Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbył się XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoła podstawowa oraz ośrodek kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny ZOSP RP  w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a przewodniczył jej mł.asp. Tomasz Wieczorkowski z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Szymon Stasiak, który wyprzedził Zuzannę Wasilewską i Zuzannę Pakulską.

W II grupie wiekowej (klasa 7-8 SP i oddział gimnazjalny) zwyciężył Marcel Łabędzki, a kolejne  miejsca w tej kategorii zajęli: Bartłomiej Purchalak i Filip Kuźnicki..

Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Strzelce – Tomasz Grabowski.

Uczestników eliminacji gminnych do konkursu przygotowywali opiekunowie – Jolanta     Piotrowicz-Albiniak oraz Paweł Kacprzak.

Na powiatowych eliminacjach XLII Turnieju OTWP gminę Strzelce reprezentowali:

w grupie I:

 • Szymon Stasiak
 • Zuzanna Wasilewska

w grupie II:

 • Marcel Łabędzki
 • Bartłomiej Purchalak (III Miejsce w Finale Powiatowym OTWP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzelcach-2018

8 lipca 2018 roku, na boisku Szkoły Podstawowej w Strzelcach, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,  trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył st. ogn. Andrzej Popielarczyk.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, „Hodowli Roślin” Strzelce, Przyzorza i Muchnic Nowych. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły kobiety z Siemianowa  i Przyzorza.  W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Muchnic Nowych, przed swoimi rówieśnikami z Przyzorza i Siemianowa.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach dh Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był Wójt Gminy Strzelce.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2018


5 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbył się XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoła podstawowa oraz ośrodek kultury.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach (przewodniczący jury), Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Stanisław Kruglak – Przewodniczący Rady Gminy Strzelce, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Szymon Stasiak, który wyprzedził Paulinę Matczak. W II grupie wiekowej (oddziały gimnazjalne) największą wiedzą z dziedziny pożarnictwa wykazał się  Michał Grabowski, a na drugim miejscu uplasował się Bartłomiej Purchalak.
Uczestników eliminacji do konkursu przygotowywali opiekunowie: Jolanta Piotrowicz-Albiniak oraz Paweł Kacprzak. Na zakończenie gminnych eliminacji, Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z dh Marianem Adamusiakiem i dh Grzegorzem Pasiewiczem wręczyli wszystkim uczestnikom strażackich zmagań dyplomy i nagrody książkowe, życząc jednocześnie laureatom sukcesów w dalszych etapach turnieju.
Na powiatowych eliminacjach XLI Turnieju OTWP gminę Strzelce reprezentowali:
w grupie I:

 • Szymon Stasiak
 • Paulina Matczak

w grupie II:

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017


Na boisku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach, 9 lipca 2017 roku, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,      trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył kpt. Robert Przybyszewski.
Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, Przyzorza, Muchnic Nowych i „Hodowli Roślin” Strzelce. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły ochotniczki z Przyzorza  i Siemianowa. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Przyzorza, przed swoimi rówieśnikami z Siemianowa i Muchnic Nowych.
Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach Janem Wójcikowskim.
Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był wójt gminy.

Dzień Strażaka


W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.
Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.
Święty Florian -Urodził się ok. 250 roku. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego  – Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.   4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns w miejscowości Lorch.
W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

/-/Tadeusz Kaczmarek

Wójt Gminy Strzelce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

2 marca 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odbył się XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoły z terenu gminy oraz ośrodek kultury.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: dh Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Ewa Chojnacka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum  w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach  oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a przewodniczył jej   mł. kpt. Mariusz Dudkowski z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Filip Kuźnicki, który wyprzedził Marcela Łabęckiego i Bartłomieja Purchalaka..
W II grupie wiekowej (gimnazja) zwyciężył Michał Grabowski, a kolejne  miejsca w tej kategorii zajęli: Grzegorz Gruźliński i Andrzej Biniewicz..
Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, który wręczył je wspólnie z dh Mariuszem Dudkowskim i dh Marianem Adamusiakiem.
Na powiatowych eliminacjach XL Turnieju OTWP gminę Strzelce będą reprezentowali:
w grupie I:

 • Filip Kuźnicki
 • Marcel Łabędzki

w grupie II:

 • Michał Grabowski
 • Grzegorz Gruźliński

Podczas turnieju, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Ewa Chojnacka, została odznaczona Brązowym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji dokonał dh Marian Adamusiak.

Back to top