– OSP-wydarzenia

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  2019

Na boisku Szkoły Podstawowej w Strzelcach, 14 lipca 2019 roku, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których uczestniczyły cztery drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych   oraz trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, a sędzią głównym zawodów był mł. asp. Robert Nowakowski. Sędziami pomocniczymi strażackich zmagań byli: mł. asp. Adam Baranowski, Łukasz Ciesielski i Damian Pakulski.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Przyzorza, Muchnic Nowych   i Siemianowa.

Wśród drużyn kobiecych zwyciężyły druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły Kobiece Drużyny Pożarnicze z Siemianowa  i Przyzorza.

Okolicznościowe puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tomasz Grabowski wspólnie z Przewodniczącą Rady Gminy Strzelce Teresą Sobczyk, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach dh Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów, przeprowadzonych w sportowej rywalizacji, był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach, a fundatorem nagród dla najlepszych drużyn był Wójt Gminy Strzelce.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyzorzu

W upalną niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Przyzorzu, gm. Strzelce odbyła się uroczystość

zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

W jej programie znalazły się m.in.:  msza święta polowa / koncelebrowana przez księży: Piotra Kalisiaka, powiatowego kapelana strażaków w Kutnie oraz Dariusza Lichmana, proboszcza parafii Trębki /, uroczysty apel strażacki, a także piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości. 

W dniu 26 czerwca 1919 r. – z inicjatywy ks. Apolinarego Kaczyńskiego, ówczesnego proboszcza parafii Trębki – utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Przyzorzu.  Wieś Przyzórz, w której wówczas mieszkało ok. 400 osób, znajdowała się wtedy w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego i województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna w Przyzorzu jest jednym z najstarszych stowarzyszeń strażackich na terenie gminy Strzelce.  Nieco starszą jest OSP działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach.

OSP w Przyzorzu / od 1997 r. działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / zrzesza w swoich szeregach 55 członków, w tym 51 członków zwyczajnych   i 4 członków honorowych.  24 spośród ogółu członków zwyczajnych jest uprawnionych  do bezpośredniego udziału w prowadzonych działaniach ratowniczych.  Przyzorska straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in. 2 samochody pożarnicze:  średni – m-ki „Mercedes-Benz Atego” oraz lekki – m-ki „Volkswagen Transporter” przystosowany do ratownictwa technicznego.

Na uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu przybyły reprezentacje następujących OSP:  Józefków i Wola Trębska z gminy Szczawin Kościelny,  Leśniewice i Skrzany z gminy Gostynin oraz Długołęka, Klonowiec Stary, Muchnice Nowe, Siemianów i HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach  –  z terenu gminy Strzelce.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość byli m.in.:  Ryszard Szmaja, przedstawiciel prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Waldemara Pawlaka,  Jacek Chudy, przedstawiciel prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego – Jana Rysia,  st. bryg. Marek Myszkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie,  Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Teresa Sobczyk, przewodnicząca Rady Gminy Strzelce wraz z radnymi,  Ewa Zielak, sekretarz Gminy Strzelce,  Iwona Rosiak, skarbnik Gminy Strzelce,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny Związku OSP RP w Strzelcach,  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach  oraz  Małgorzata Basińska, sołtys sołectwa Przyzórz  i  Karolina Leszczyńska, sołtys sołectwa Dąbkowice.

Uroczystość 100-lecia OSP w Przyzorzu uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP   w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

Po otwarciu uroczystości przez Łukasza Ciesielskiego, prezesa OSP w Przyzorzu oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii przyzorskiej straży pożarnej przez Magdalenę Zgierską – pod dowództwem Bogusława Rolewskiego rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP – jubilatki został udekorowany najwyższym odznaczeniem strażackim – Złotym Znakiem Związku OSP RP, a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono indywidualne odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:  Mirosław Jagieła i Jerzy Rokoszewski.  Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono:  Damianowi Jabłońskiemu, Bartłomiejowi Rutkowskiemu, Tomaszowi Wasielewskiemu, Kamilowi Zawadzkiemu, Magdalenie Zgierskiej i Łukaszowi Zgierskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Aleksandra Basińska, Marta Basińska, Ilona Chmielecka, Marcin Prośniewski, Aleksandra Sobczyk i Magdalena Zawadzka.  Kilkunastu członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”.

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Jana Wójcikowskiego, nestora pożarnictwa gminy Strzelce i powiatu kutnowskiego, Honorowego Prezesa OSP w Przyzorzu w asyście Małgorzaty Basińskiej, sołtys sołectwa Przyzórz i Karoliny Leszczyńskiej, sołtys sołectwa Dąbkowice, a następnie – poświęcenie jej przez księży:  Piotra Kalisiaka  i  Dariusza Lichmana.  Ta tablica  –  ufundowana przez obecnych członków OSP oraz mieszkańców sołectw: Przyzórz i Dąbkowice – upamiętnia założycieli i członków przyzorskiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Złotej Księgi OSP w Przyzorzu”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100-lecie OSP w Przyzorzu” autorstwa Jerzego Olejnika, Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Kutnie oraz członka honorowego OSP w Przyzorzu.

Po krótkim koncercie orkiestry kutnowskiej OSP wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na piknik strażacki.

100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej przy firmie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach

W dniu 15 czerwca 2019 r. w zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o.

GRUPA IHAR w Strzelcach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji obchodów

100-lecia przyzakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ta uroczystość została poprzedzona mszą świętą w miejscowym kościele parafialnym,

po której na placu przed pałacem – siedzibą Zarządu Spółki HR Strzelce odbył się apel strażacki, a po nim piknik strażacki z udziałem wszystkich uczestników uroczystości.

W dniu 8 maja 1919 r. utworzono Straż Ogniową Ochotniczą w Strzelcach jako straż subsydiowaną przez miejscową cukrownię  –  wchodzącą w skład strzeleckich dóbr ziemskich, których właścicielami była niemiecka rodzina Treskow.

Wieś i folwark Strzelce  –  liczące wówczas ok. 900 mieszkańców  –  znajdowały się         w granicach administracyjnych gminy Sójki, powiatu kutnowskiego oraz województwa warszawskiego.

Obecna Ochotnicza Straż Pożarna działająca przy zakładzie HODOWLA ROŚLIN STRZELCE Sp. z o. o. GRUPA IHAR w Strzelcach jest najstarszym stowarzyszeniem strażackim na terenie gminy Strzelce zrzeszającym w swoich szeregach 19 członków zwyczajnych.  Strzelecka straż pożarna na swoim wyposażeniu posiada m.in.:  lekki samochód pożarniczy m-ki „Ford Transit”, 2 motopompy pożarnicze PO-5 M 800, motopompę pływającą NIAGARA, agregat prądotwórczy i piłę spalinową do drewna.

Na uroczystość 100-lecia OSP HR w Strzelcach przybyły reprezentacje OSP z terenu gminy Strzelce:  Długołęka,  Klonowiec Stary,  Muchnice Nowe,  Przyzórz  oraz Siemianów, a także delegacje OSP z oddziałów Spółki HR Strzelce:  w Kończewicach, woj. kujawsko-pomorskie i w Borowie, woj. wielkopolskie.  Z jednostki wojskowej          w Leźnicy Wielkiej k/Łęczycy przybyła również delegacja tamtejszej straży pożarnej.

Wśród gości zaproszonych na tę uroczystość przybyli m.in.:  Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,  Ryszard Szmaja, członek honorowy Zarządu Głównego Związku OSP RP,  Jerzy Olejnik, członek honorowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa łódzkiego, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  kpt. Mariusz Dudkowski, z-ca d-cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie,  Jakub Świtkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kutnie,  Tomasz Grabowski, wójt Gminy Strzelce,  Wojciech Błaszczak, prezes Zarządu Spółki HR w Strzelcach,  Mariusz Śniecikowski, dyrektor Zakładu HR w Strzelcach,  Marian Adamusiak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach, Jan Wójcikowski Honorowy Komendant Gminny ZOSP RP w Strzelcach,  Grzegorz Pasiewicz, komendant gminny ZOSP RP w Strzelcach  oraz  Marek Syska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.

Uroczystość 100-lecia OSP strzeleckiej straży pożarnej uświetniła swoim udziałem orkiestra dęta OSP w Kutnie z jej kapelmistrzem i prezesem OSP – Wiesławem Kowalskim.

Po otwarciu uroczystości przez Witolda Morawskiego, prezesa OSP HR w Strzelcach oraz przedstawieniu zarysu 100-letniej historii OSP przez Arkadiusza Kamińskiego – pod dowództwem Grzegorza Pasiewicza rozpoczął się uroczysty apel strażacki.  Podczas tego apelu sztandar OSP  –  jubilatki został udekorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP,     a kilkunastoosobowej grupie członków OSP wręczono odznaki Związku OSP RP.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Zbigniew Kacerka.  Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Jan Koronowski, natomiast Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wręczono Krzysztofowi Szczygielskiemu.  Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Krystian Mikołajczyk  i  Bartosz Miler.  Następującym członkom OSP wręczono także odznaki „Za Wysługę Lat”:  Mirosławowi Szmei / 50 lat /,  45 lat  -Grzegorzowi Jędrzejczykowi,  Marianowi Szczygielskiemu  i  Józefowi Ulężałce,  Zbigniewowi Jędrzejczykowi / 30 lat /,  Romanowi Kordalewskiemu / 25 lat /,  10 lat  –  Kamilowi Jędrzejczykowi i Przemysławowi Milerowi oraz Michałowi Szczygielskiemu / 5 lat /.

Ważnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP w asyście Wojciecha Błaszczaka, prezesa Zarządu Spółki HODOWLA ROŚLIN STRZELCE oraz Arkadiusza Kamińskiego, sołtysa sołectwa Strzelce, a następnie – poświęcenie jej przez ks. Tadeusza Świątka.  Ta tablica  –  ufundowana przez mieszkańców sołectwa Strzelce – upamiętnia założycieli i członków strzeleckiej straży pożarnej, którzy odeszli na wieczną wartę.

Po zakończeniu apelu strażackiego jego uczestnicy mieli możliwość dokonania wpisu do

„Kroniki OSP HR w Strzelcach”, jak również otrzymania wydrukowanego opracowania historycznego pt. „100 lat OSP Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

12 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbył się XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoła podstawowa oraz ośrodek kultury.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny ZOSP RP  w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a przewodniczył jej mł.asp. Tomasz Wieczorkowski z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.

W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Szymon Stasiak, który wyprzedził Zuzannę Wasilewską i Zuzannę Pakulską.

W II grupie wiekowej (klasa 7-8 SP i oddział gimnazjalny) zwyciężył Marcel Łabędzki, a kolejne  miejsca w tej kategorii zajęli: Bartłomiej Purchalak i Filip Kuźnicki..

Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Strzelce – Tomasz Grabowski.

Uczestników eliminacji gminnych do konkursu przygotowywali opiekunowie – Jolanta     Piotrowicz-Albiniak oraz Paweł Kacprzak.

Na powiatowych eliminacjach XLII Turnieju OTWP gminę Strzelce reprezentowali:

w grupie I:

 • Szymon Stasiak
 • Zuzanna Wasilewska

w grupie II:

 • Marcel Łabędzki
 • Bartłomiej Purchalak (III Miejsce w Finale Powiatowym OTWP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Strzelcach-2018

8 lipca 2018 roku, na boisku Szkoły Podstawowej w Strzelcach, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,  trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył st. ogn. Andrzej Popielarczyk.

Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, „Hodowli Roślin” Strzelce, Przyzorza i Muchnic Nowych. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły kobiety z Siemianowa  i Przyzorza.  W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Muchnic Nowych, przed swoimi rówieśnikami z Przyzorza i Siemianowa.

Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach dh Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP dh Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach dh Janem Wójcikowskim.

Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był Wójt Gminy Strzelce.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – 2018


5 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Strzelcach odbył się XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoła podstawowa oraz ośrodek kultury.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: Grzegorz Pasiewicz – Komendant Gminny Związku OSP RP w Strzelcach (przewodniczący jury), Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Stanisław Kruglak – Przewodniczący Rady Gminy Strzelce, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach.
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Szymon Stasiak, który wyprzedził Paulinę Matczak. W II grupie wiekowej (oddziały gimnazjalne) największą wiedzą z dziedziny pożarnictwa wykazał się  Michał Grabowski, a na drugim miejscu uplasował się Bartłomiej Purchalak.
Uczestników eliminacji do konkursu przygotowywali opiekunowie: Jolanta Piotrowicz-Albiniak oraz Paweł Kacprzak. Na zakończenie gminnych eliminacji, Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z dh Marianem Adamusiakiem i dh Grzegorzem Pasiewiczem wręczyli wszystkim uczestnikom strażackich zmagań dyplomy i nagrody książkowe, życząc jednocześnie laureatom sukcesów w dalszych etapach turnieju.
Na powiatowych eliminacjach XLI Turnieju OTWP gminę Strzelce reprezentowali:
w grupie I:

 • Szymon Stasiak
 • Paulina Matczak

w grupie II:

 • Michał Grabowski
 • Bartłomiej Purchalak


   
   
   
   
   
   
   
   
        

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017


Na boisku Publicznego Gimnazjum w Strzelcach, 9 lipca 2017 roku, odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział pięć drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych,      trzy Kobiece Drużyny Pożarnicze oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kutnie, której przewodniczył kpt. Robert Przybyszewski.
Po podsumowaniu punktów zdobytych przez poszczególne OSP ustalono następującą kolejność miejsc: I miejsce zajęła OSP z Długołęki, wyprzedzając ochotników z Klonowca Starego, Przyzorza, Muchnic Nowych i „Hodowli Roślin” Strzelce. Wśród drużyn kobiecych najlepsze okazały się druhny z OSP w Długołęce, a kolejne miejsca zajęły ochotniczki z Przyzorza  i Siemianowa. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zwyciężyli młodzi ochotnicy z Przyzorza, przed swoimi rówieśnikami z Siemianowa i Muchnic Nowych.
Puchary, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody wręczał Wójt Gminy Strzelce Tadeusz Kaczmarek wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Strzelce Stanisławem Kruglakiem, Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Strzelcach Marianem Adamusiakiem, Komendantem Gminnym Związku OSP RP Grzegorzem Pasiewiczem oraz Honorowym Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Strzelcach Janem Wójcikowskim.
Organizatorem tych udanych zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP  w Strzelcach, a fundatorem wszystkich nagród dla najlepszych drużyn był wójt gminy.

Dzień Strażaka


W dniu 4 maja obchodzimy „Dzień Strażaka”, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.
Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie. Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej.
Święty Florian -Urodził się ok. 250 roku. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego  – Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci.   4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns w miejscowości Lorch.
W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa – Kleparz, znajduje się kościół pw. św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Gedki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni.

/-/Tadeusz Kaczmarek

Wójt Gminy Strzelce

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

2 marca 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Strzelcach odbył się XL Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, którego głównym organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego    ZOSP RP w Strzelcach, Urząd Gminy Strzelce, szkoły z terenu gminy oraz ośrodek kultury.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja w składzie: dh Marian Adamusiak – Prezes ZOGm ZOSP RP w Strzelcach, Ewa Chojnacka – Dyrektor Publicznego Gimnazjum  w Strzelcach, Jolanta Piotrowicz-Albiniak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach  oraz Marek Syska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach, a przewodniczył jej   mł. kpt. Mariusz Dudkowski z Komendy Powiatowej PSP  w Kutnie.
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) zwyciężył Filip Kuźnicki, który wyprzedził Marcela Łabęckiego i Bartłomieja Purchalaka..
W II grupie wiekowej (gimnazja) zwyciężył Michał Grabowski, a kolejne  miejsca w tej kategorii zajęli: Grzegorz Gruźliński i Andrzej Biniewicz..
Nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Strzelce – Tadeusz Kaczmarek, który wręczył je wspólnie z dh Mariuszem Dudkowskim i dh Marianem Adamusiakiem.
Na powiatowych eliminacjach XL Turnieju OTWP gminę Strzelce będą reprezentowali:
w grupie I:

 • Filip Kuźnicki
 • Marcel Łabędzki

w grupie II:

 • Michał Grabowski
 • Grzegorz Gruźliński

Podczas turnieju, Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Ewa Chojnacka, została odznaczona Brązowym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”. Dekoracji dokonał dh Marian Adamusiak.

Back to top