Warning: file_put_contents(//wp-content/uploads/pe-public-institutions/css/theme.css): failed to open stream: Permission denied in /wp-content/plugins/pe-public-institutions-plugin/less-compiler/Cache.php on line 123

– Wnioski i druki

Wnioski i dokumenty do pobrania:

  • Gospodarka komunalna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-2020rok

gk_deklaracja_nr_xv.90.2016_z_dnia_27_kwietnia2016r.
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń
gk_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
gk_wniosek__o_warunki__zabudowy_2015
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego / socjalnego / zamiennego
gk_wniosek__przydzial__lokalu_mieszkalnego.
Wniosek w sprawie przystąpienia do programu budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków
gk_wniosek_na_budowe_przydomowych_oczyszczalni_sciekow.2015
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
gk_wniosek_zajecie_pasa_drogowego_2015


  • Gospodarka odpadami

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
go_wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_gospodarczej
Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
go_wniosek_o_wykreslenie_z_rejestru
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń
go_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew


  • Ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
oś_wniosek_0_wydanie_dec_26.01.11
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
oś_wniosek-wycinka-drzew_wg_nowych_przepisow
Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń elektrycznych do wniosku o wycinkę drzew
oś_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_wlasnosci_do_urzadzen_elektrycznych_do_wniosku_o_wycinke_drzew
Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew
oś_oswiadczenie_wspolnota_mieszkaniowa_do_wniosku_o_wycinke_drzew
Klauzula przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew


  • Oświata

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej – stypendium szkolne, zasiłek szkolny
ośw_wniosek_o_stypendium__2007


  • Podatki

Deklaracja na podatek leśny
pod_deklaracja_na_podatek_lesny.2016
Deklaracja na podatek od nieruchomości
pod_deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.2016
Deklaracja na podatek rolny
pod_deklaracja_na_podatek_rolny_2016_rok
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
pod_informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_lesnego_od_2016_roku


  • Pomoc społeczna

Deklaracja o wysokości dochodów
pom_sp_deklaracja_o_wysokosc__dochodow_2013
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
pom_sp_wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego_2013 

Back to top